Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Přihlášení

Vybrané části portálu jsou přístupné pouze přihlášeným (autorizovaným) uživatelům. Heslo lze pro oprávněnou osobu získat od pracovníka ÚZIS, viz kontakty. Diskuzní fórum najdete zde.

Přihlášení uživatele

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-10-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru