Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015


Povinné sledování nežádoucích událostí za rok 2018

27. 4. 2018

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení sledování nežádoucích událostí do programu statistického zjišťování ČR na rok 2018. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018, Příloha číslo 2, písmeno E, bod 10. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

 

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 19. 4. 2018

24. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců PZS a ADP zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Tým SHNU

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

 19.4.2018, 11:00  —  19.4.2018, 14:00
 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz POZVÁNKA zde), které se bude konat v Praze, dne 19. 4. 2018, od 11.00 do 14.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2)

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 10. 4. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

Zveřejnění jednotlivých analýz dat SHNU za 1. pol. 2017

26. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat že na webovém portále SHNU jsou zveřejněny analýzy dat za 1. pol. 2017. V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za 1. pol. 2017 a také analýzy dat dle jednotlivých typů PZS a v sekci Srovnání dle typu NU naleznete analýzy dat dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění - pozvánka na odbornou akci

1. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Institutu sociálních a zdravotních strategií si Vás dovolujeme pozvat na Mezinárodní konferenci: Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění aneb Co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti, která se uskuteční dne 24. března 2018 v Brně (Výstaviště Brno, pavilon E). Konference je pořádána ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. V případě zájmu o bližsí infomace o programu nebo přímo registraci, klikněte na: program a/nebo registrace.

 S přáním pohodových dnů tým SHNU

Setkání členů pracovních skupin - 27. 2. 2018, Praha

25. 1. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání členů pracovních skupin SHNU (lůžkových poskytovatelů i ADP), které se bude konat dne 27. 2. 2018 od 10.00 do 11.30 hod. v Praze – ÚZIS ČR. Bližší informace o místě konání a programu naleznete v pozvánce a přihlašování na setkání ZDE.

Těšíme se naviděnou, Tým SHNU


Zpět