Aktuality a novinky

Žádost o participaci na 2. fázi průzkumu

16. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové.

Rádi bychom Vás požádali o účast ve druhé fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu. V této druhé fázi bychom Vás chtěli požádat, abyste kategorizovali 24 fotografií pergamenové kůže ke zhodnocení stupně shody skóre z prvního a druhého posouzení.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění použijte následující odkaz níže:
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/272194/lang-cs

V případě, že jste nebyli zapojeni v první fázi hodnocení, lze ještě do 30. 10. 2018 vyplnit a následně Vám za týden bude zaslána pozvánka pro zapojení ve 2. fázi klinické validace.

Velmi děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“

12. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 8. 10. 2018 byla ukončena online registrace na celostátní odborné setkání.

Všichni, kteří vyplnili formulář, jsou přihlášeni. V případě dotazů k registraci na odborné setkání prosím, kontaktujte doktorku Kučerovou na e-mailu: Jana.Kucerova@uzis.cz

Těšíme se na setkání se všemi přihlášenými a děkujeme za vaši dosavadní spolupráci a přízeň.

Tým SHNU

III. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

 sympozium, dekubity, konference, data
 10.11.2018, 9:00  —  10.11.2018, 17:00
 600 Kč
 Hotel Voroněž, Brno

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Žádost o participaci na průzkumu

18. 9. 2018

Vážené kolegyně a kolegové.

Rádi bychom Vás požádali o účast v první fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu.

Následně budete vyzváni k participaci ve druhé fázi projektu, která začne týden po dokončení tohoto průzkumu.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění první fáze použijte následující odkaz: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/542757/lang-cs

Více informací získáte na adrese Hanne.VanTiggelen@UGent.be nebo na čísle +32 (0) 9 332 83 86.

Moc děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“

 SHNU, celostátní setkání, ADP, PZS
 18.10.2018, 9:00  —  18.10.2018, 12:00
 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí Oddělení hodnocení kvality ÚZIS ČR doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí, které se bude konat v Praze, dne 18. 10. 2018, od 9.00 do 12.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2). Bližší informace k programu naleznete v POZVÁNCE (ZDE).

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 8. 10. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

 

 

Aktualizace Pokynů pro předávání dat a Výkazu pro ADP

15. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že v sekci metodických materiálů pro Agentury domácí zdravotní péče jsme pro Vás zveřejnili aktualizované Pokyny pro předávání dat a Vzor výkazu.

Hezké letní dny přeje tým SHNU

Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb - AKTUALIZACE

1. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že aktualizovaná Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb byla zveřejněna v částce Věstníku č. 7/2018 (str. 17).

Příjemné letní dny Vám přeje tým SHNU

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 2. pilotní sběr ADP

18. 7. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 2. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 2. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

19. 6. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že je realizována aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, která souvisí s legislativními změnami a zařazením sledování nežádoucích událostí do programu statistických zjišťování. Jakmile bude schvalovací proces dokončen, budeme Vás dále informovat, kdy a pod jakým číselným označením bude metodický dokument zveřejněn na webu MZ ČR.

S přáním pěkného dne.

Tým SHNU

Povinné sledování nežádoucích událostí za rok 2018

27. 4. 2018

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení sledování nežádoucích událostí do programu statistického zjišťování ČR na rok 2018. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018, Příloha číslo 2, písmeno E, bod 10. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

 

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 19. 4. 2018

24. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců PZS a ADP zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Tým SHNU

» Archiv