Aktuality a novinky

Aktualizace Pokynů pro předávání dat a Výkazu pro ADP

15. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že v sekci metodických materiálů pro Agentury domácí zdravotní péče jsme pro Vás zveřejnili aktualizované Pokyny pro předávání dat a Vzor výkazu.

Hezké letní dny přeje tým SHNU

Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb - AKTUALIZACE

1. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že aktualizovaná Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb byla zveřejněna v částce Věstníku č. 7/2018 (str. 17).

Příjemné letní dny Vám přeje tým SHNU

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 2. pilotní sběr ADP

18. 7. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 2. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 2. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

III. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

 sympozium, dekubity, konference, data
 10.11.2018, 9:00  —  10.11.2018, 17:00
 600 Kč
 Hotel Voroněž, Brno

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

19. 6. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že je realizována aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, která souvisí s legislativními změnami a zařazením sledování nežádoucích událostí do programu statistických zjišťování. Jakmile bude schvalovací proces dokončen, budeme Vás dále informovat, kdy a pod jakým číselným označením bude metodický dokument zveřejněn na webu MZ ČR.

S přáním pěkného dne.

Tým SHNU

Povinné sledování nežádoucích událostí za rok 2018

27. 4. 2018

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení sledování nežádoucích událostí do programu statistického zjišťování ČR na rok 2018. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018, Příloha číslo 2, písmeno E, bod 10. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

 

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 19. 4. 2018

24. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců PZS a ADP zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Tým SHNU

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

 19.4.2018, 11:00  —  19.4.2018, 14:00
 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz POZVÁNKA zde), které se bude konat v Praze, dne 19. 4. 2018, od 11.00 do 14.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2)

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 10. 4. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

Zveřejnění jednotlivých analýz dat SHNU za 1. pol. 2017

26. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat že na webovém portále SHNU jsou zveřejněny analýzy dat za 1. pol. 2017. V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za 1. pol. 2017 a také analýzy dat dle jednotlivých typů PZS a v sekci Srovnání dle typu NU naleznete analýzy dat dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

» Archiv