Aktuality a novinky

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

 19.4.2018, 11:00  —  19.4.2018, 14:00
 Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz POZVÁNKA zde), které se bude konat v Praze, dne 19. 4. 2018, od 11.00 do 14.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2)

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 10. 4. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

Zveřejnění jednotlivých analýz dat SHNU za 1. pol. 2017

26. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat že na webovém portále SHNU jsou zveřejněny analýzy dat za 1. pol. 2017. V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za 1. pol. 2017 a také analýzy dat dle jednotlivých typů PZS a v sekci Srovnání dle typu NU naleznete analýzy dat dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění - pozvánka na odbornou akci

1. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Institutu sociálních a zdravotních strategií si Vás dovolujeme pozvat na Mezinárodní konferenci: Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění aneb Co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti, která se uskuteční dne 24. března 2018 v Brně (Výstaviště Brno, pavilon E). Konference je pořádána ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. V případě zájmu o bližsí infomace o programu nebo přímo registraci, klikněte na: program a/nebo registrace.

 S přáním pohodových dnů tým SHNU

Setkání členů pracovních skupin - 27. 2. 2018, Praha

25. 1. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání členů pracovních skupin SHNU (lůžkových poskytovatelů i ADP), které se bude konat dne 27. 2. 2018 od 10.00 do 11.30 hod. v Praze – ÚZIS ČR. Bližší informace o místě konání a programu naleznete v pozvánce a přihlašování na setkání ZDE.

Těšíme se naviděnou, Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 7. 12. 2017 - Agentury domácí zdravotní péče - ADP

11. 12. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců zapojených ADP v SHNU shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU (ADP), věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání  pro ADP naleznete zde a podrobné analýzy NU jsou k dispozici na webu SHNU pod záložkou Srovnání dle typu NU a Srovnání dle typu PZS v podsložce Analýzy ADP (Souhrnná analýza dat za 1. pilotní sběr ADP). Výsledky individuálních analýz byly poskytnuty oprávněným osobám smluvně zapojených ADP. 

Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 7. 12. 2017 - PZS akutní lůžková péče

11. 12. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace ze sedmého Celostátního setkání zástupců PZS akutní lůžkové péče zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde a podrobné analýzy NU jsou k dispozici na webu SHNU pod záložkou Srovnání dle typu NU a Srovnání dle typu PZS (Souhrnná analýza dat za 2. pololetí 2016). Výsledky individuálních analýz byly poskytnuty oprávněným osobám smluvně zapojených PZS.

Tým SHNU

Poděkování - Celostátní setkání 7. 12. 2017

8. 12. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

touto cestou bychom Vám rádi ještě jednou poděkovali za Vaši účast na Celostátním setkání k SHNU v Jihlavě. Prezentaci, analýzy a zápis ze setkání i z jednání pracovní skupiny zveřejníme v příštím týdnu na webovém portále SHNU, o čemž Vás opět budeme informovat i v aktualitách. 

S přáním pohodových adventních dní 

Tým SHNU

Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22. 11. 2017

Dne 11. 11. 2017 proběhl II. ročník sympozia Dekubity s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ a 5. Kulatý stůl k problematice prevence, monitorování a léčby dekubitů v ČR (Brno, hotel Myslivna). Akce se zúčastnilo celkem 137 pasivních účastníků, dále 11 přednášejících včetně významných zahraničních hostů, 18 zástupců společností (distributorů a výrobců zdravotnických prostředků), 9 členů organizačního týmu a 3 zástupci médií. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny.

Tisková zpráva - 5. Kulatý stůl k problematice dekubitů 11. 11. 2017

Vážené kolegyně/vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zprostředkovat tiskovou zprávu z 5. Kulatého stolu MZ ČR, který se konal 11. listopadu 2017  k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové. Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu za účelem zviditelnění významnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče.

Tým SHNU

Anketa - evaluace SHNU

10. 11. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s evaluací Systému hlášení nežádoucích událostí a požádat Vás o poskytnutí zpětné vazby vyplněním krátké ankety, která se týká metodických dokumentů k SHNU, analýz dat o nahlášených NU, celostátních setkáních a možnostech zlepšení.

Anketa je zcela anonymní a žádáme o její vyplnění pouze od jednoho zástupce za vaše ZZ.

Anketu, prosím, vyplňte ZDE

Předem děkujeme za Vaše upřímné odpovědi, Váš čas a spolupráci.
S úctou Tým SHNU 

Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 2. pololetí 2016

3. 11. 2017

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 2. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v jednotlivých záložkách.

 

Zahájení sběru dat za 1. pololetí 2017

30. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. 

Veškeré podklady pro vyplnění výkazu naleznete v Obecné metodice na webovém portálu SHNU.  Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete v Pokynech pro předávání dat a postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete pod odkazem Sběr dat výkazů v CUV.
Odevzdávání výkazů je možné po dobu 30 dní, tj. do 30. 11. 2017, poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Štrombachovou (veronika.strombachova@uzis.cz), která Vám bude nápomocna při vyplňování výkazu.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou tým SHNU.

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

 7.12.2017, 11:00  —  7.12.2017, 14:00
 Aula VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás, jménem ředitele ÚZIS doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz pozvánka v příloze), které se bude konat v Jihlavě, dne 7. 12. 2017 od 11.00 do 14.00 hod., od 9.00 hod. setkání pro zástupce ADP zapojené v pilotním projektu. S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit na odkazu níže vyplněním registračního formuláře a to nejpozději do 30. 11. 2017. Účast je pro registrované zdarma.

Taxonomický slovník po revizi

24. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na Národním webovém portálu SHNU jsme v sekci Obecná metodika zveřejnili aktualizovaný Taxonomický – definiční slovník (verze 1/2017). Veškeré aktualizace Taxonomického slovníku se pro lepší pochopení obsahu týkají doplnění příkladů z klinické praxe k jednotlivým NU. Nedošlo k žádným změnám v kategorizaci NU ani ke změnám v konkrétních kategorizacích dle os 1 a 2.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali panu Ing. Patrikovi Kapiasovi za podílení se na revizi taxonomického slovníku, jeho konstruktivní připomínky a aktivní přístup k SHNU. 

Na další spolupráci s Vámi se těší tým SHNU

Agentury domácí zdravotní péče - rozšíření informací na webu

16. 10. 2017

Vážené kolegyně/kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že byla vytvořena sekce speciálně určená pro Agentury domácí zdravotní péče (dále jen jako ADP). Pod odkazem Metodické materiály naleznete ve vertikální nabídce sekci ADP s názvem Domácí zdravotní péče, která obsahuje informace o zapojení ADP do SHNU a veškeré doposud připravené metodické materiály určené pro ADP (Metodika sledování NU, Pokyny pro předávání dat a Výkaz).

Dále je na webu SHNU v horizontálním menu pod odkazem "Srovnání dle typu NU" a "Srovnání dle PZS" vytvořena také sekce pro ADP, která bude po ukončení pilotního sběru o počtu hlášení NU za období červenec – září naplněna souhrnnými anonymními analýzami, vytvořenými na základě zaslaných agregovaných dat o počtu hlášení NU z ADP zapojených v pilotním sběru dat.

Tým SHNU

Informace o sběru dat za 1. pololetí 2017

2. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Odevzdávání výkazů bude možné po dobu 30 dní (do 30. 11. 2017). Výkaz L (MZ) 3-02 bude vyplňován v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci.

S úctou Tým SHNU

» Archiv