Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 2. pololetí 2016

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 2. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v jednotlivých záložkách.

 


Aktuálně se ještě zpracovává sledování NU Jiné a detailní sledování pádů a dekubitů. Dále budou kontaktovány oprávněné osoby ZZ/PZS, kterým budou zaslány detailní analýzy NU Dekubity podle místa vzniku (vznik v ZZ a mimo ZZ).

3. 11. 2017


Zpět