FAQ

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy, které se vyskytují v diskusním fóru přístupném přihlášeným uživatelům

K čemu slouží centrální systém hlášení nežádoucích událostí?
Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je PŘEDEVŠÍM možnost sdíleného učení (vzájemné učení se). Primárním účelem tak není jen sledování výskytu nežádoucích událostí v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií.

Jak se může zapojit nový poskytovatel zdravotních služeb (PZS) do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?
Do systému se může zapojit jakýkoli poskytovatel zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé lůžkové péče. Následně je spolupráce a zapojení smluvně ošetřeno a další činnost je realizována v souladu se smluvními podmínkami a provozním řádem, který lze nalézt na tomto portálu. Smluvně zapojení poskytovatelé pak předávají informace o hlášení nežádoucích událostí ve formě výkazu. Výkaz vyplňuje samostatně každý poskytovatel zdravotních služeb (PZS), který je smluvně zapojen v Systému hlášení nežádoucích událostí – SHNU. Máte-li zájem o zapojení, neváhejte nás kontaktovat na adrese: hlaseninu@uzis.cz

Jaké jsou termíny pro zaslání statistických hlášení („výkazů“) o nežádoucích událostech za rok?
Vyplnění hlášení o agregovaném počtu nežádoucích událostí se odevzdávají vždy za pololetí a to:
a) za 1. polovinu daného kalendářního roku (období od ledna do června) – sběr dat do konce SRPNA daného roku;
b) za 2. polovinu daného kalendářního roku (období od července do prosince) – sběr dat do konce ÚNORA následujícího roku.

Jak mohu využít výsledky srovnání hlášených nežádoucích událostí (NU) u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí?
Pro jednotlivé poskytovatele je nejvýznamnější sledování NU na lokální úrovni, jejich identifikace a především prevence. Srovnání mezi jednotlivými PZS na centrální úrovni je orientačním nástrojem pro identifikaci, zda je počet nahlášených NU v obdobném množství (frekvenci) jako u jiných poskytovatelů). Ovšem je třeba upozornit, že se jedná o počty nahlášených nežádoucích událostí, ne reálné počty incidentů. Vždy se jedná o souvislost s firemní kulturou, zodpovědností jednotlivců, přijetí profesních rolí apod. S postupným uplatňováním jednotných metodických postupů lze předpokládat, že budou NU hlášeny dle odpovídající kategorizace a budou se blížit reálným počtům.

Jak často se mohou setkávat zástupci jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v centrálním systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)?
Celostátní setkání – 2x ročně (září, duben).
Pracovní workshop – 4x ročně (regionálně – Čechy, Morava) - 2 termíny souběžně s celostátním setkáním.
Individuálně zaměřená pracovní setkání dle požadavků jednotlivých PZS.

Denominátory - celkový počet pacientů
V případě, že zadáváte data za jednotlivé specializace a vznikne situace, při níž  dojde k překladu pacienta mezi jednotlivými odděleními (specializacemi) v rámci jednoho ZZ, eviduje se pacient na každém oddělení (specializaci) zvlášť, ale v počtu pacientů celkem za celé ZZ se objeví pouze jednou! Příklad: Pacient přijat na chirurgické oddělení, přeložen na JIP, poté na internu a na závěr na LDN, bude za každou specializaci evidován zvlášť (pacient bude započítán 4x), ale v počtu pacientů celkem za PZS bude evidován pouze jednou (1x), aby nedocházelo k umělému navyšování hospitalizací.
 

Problém s přihlášením do Centrálního úložiště výkazů (CUV) Častou příčinou problémů s přihlášením do CUV je skutečnost, že máte  link odkazující přímo na stránku pro zadání loginu a hesla uložen ve složce "Oblíbené". Pro snadné přihlášení si prosím uložte stránku http://eregpublic.ksrzis.cz , kde následně v levém horním rohu použijete tlačítko "Přihlásit se / Log in". V případě přetrvávajícíh problém, prosím, kontaktuje zástupce týmu SHNU, s nímž běžně odevzdávání dat řešíte.