Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zajímavé odkazy

 

Česká asociace sester

Česká společnost pro léčbu rány

Česká konfederace porodních asistentek

Asociace domácí péče ČR

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Dekubity.eu

 

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru