Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Pracovní skupina pro tvorbu metodik

Členové: Mgr. Jindra Blatnická; doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.; doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D.; Martin Henych; Ing. Petra Hoke; Ing. Jan Hotmar; Ing. Patrik Kapias; Mgr. Iva Kašpárková; Tomáš Kelbich; Mgr. Kateřina Krausová; Mgr. Martina Mahútová, DiS.; Mgr. Dana Machálková; Mgr. Tereza Malá; Bc. Zuzana Mezerová; Mgr. Halina Musiołová; PhDr. Lada Nováková; Ing. Jiří Petráček; Mgr. Miluška Putírková; Mgr. Klára Rašková; Ing. Alžběta Rossi; Mgr. Marcela Valentová; Adriana Vrbová; Mgr. Simona Žabková

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru