Obecná metodika – taxonomický slovník

Obecné metodické pokyny nejsou zaměřeny na konkrétní nežádoucí událost, ale slouží k orientaci v Systému hlášení nežádoucích událostí a podpoře využívání jednotné terminologie a postupů vypořádání NU.

Metodické materiály ke stažení

Taxonomický - definiční slovník
(verze 1/2017) 

Metodika sledování NU
Metodika uplatnění kořenové analýzy
Management rizik
Provozní řád SHNU
Sběr dat výkazů v CUV
Pokyny pro předávání dat
(verze 3.0)

Rozdělení specializací
Vzor výkazu L (MZ) 3-02

 

 

 

Poslední aktualizace: 12. 7. 2016