Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb

V této části portálu budou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle typů poskytovatelů zdravotních služeb.

Analýzy zpracované individuálně dle jednotlivých typů PZS jsou zveřejněny v jednotlivých záložkách. Součástí analýzy u PZS akutní péče je vždy také prezentace analýzy nemocnic následné a dlouhodobé péče.

 

Poslední aktualizace: 3. 11. 2017

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru