Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Srovnání dle typu nežádoucí události

V této části portálu budou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle hlavního typu nežádoucí události.

 

 

 

 

 

 

Analýza zpracovaná za 1. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU je zveřejněna v jednotlivých záložkách.

Poslední aktualizace: 3. 11. 2017

Pokorná A., Štrombachová V., Mužík J., Dolanová D., Búřilová P., Gregor J., Komenda M., Dušek L.
Národní portál Systém hlášení nežádoucích událostí [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací ČR, 2016
[cit. 2017-11-21]. Dostupné z: http://shnu.uzis.cz.

Financováno z projektu ESF - Rozvoj technologické platformy NZIS (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748)

2017 Systém hlášení nežádoucích událostí | mapa serveru