Srovnání dle typu nežádoucí události

V této části portálu jsou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle hlavního typu nežádoucí události.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza zpracovaná za daná období dle jednotlivých typů NU je zveřejněna v jednotlivých záložkách.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018