Regionální zpravodajství NZIS

Účelem regionálního zpravodajství NZIS je poskytovat údaje o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích České republiky. Datovými zdroji použitými ve výstupech regionálního zpravodajství NZIS jsou zejména národní zdravotní registry a další registry zařazené do NZIS, výkazy Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR a další informační systémy a výběrová šetření.