Dieta/výživa

Dieta (z řeckého diaita, Δίαιτα - strava) je řízený příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení specifického cíle. Výživa je soubor biochemických procesů, kterými organismy přijímají organické a anorganické látky nezbytné pro svůj život z vnějšího prostředí. V širším slova smyslu se jako výživa označuje nauka o některých stránkách látkové výměny, zejména o příjmu živin, jejich účelu, přeměnách a využití. Nežádoucí událost v souvislosti s dietou se týkají jednak předpisu, objednávání, podávání i případné likvidace stravy viz dále.

Metodické materiály ke stažení

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023