Domácí zdravotní péče

Agentur domácí zdravotní péče (dále jen ADP) do centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) bylo v roce 2017 schváleno poradou vedení Ministerstva zdravotnictví ČR ve snaze podpořit sledování nežádoucích událostí na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.
Sběr dat byl pro ADP zapojené v pilotním projektu dobrovolný, přičemž odpovídal možnostem akceptovat mezinárodní klasifikaci NU (International Classification for Patient Safety) využívanou v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí a metodické pokyny pro sledování a hlášení nežádoucích událostí.

Do pilotního projektu bylo zapojeno průběžně 12 až 16 ADP ČR. Od roku 2018 do roku 2020 proběhly 4 pilotní sběry dat.

Na základě zpětné vazby od pilotně zapojených ADP z důvodu provozních a kapacitních omezení byl pilotní projekt v roce 2020 ukončen.                                                      

V systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na centrální úrovni bylo ověřeno, že data za hlášené počty NU z pracovišť Agentur domácí zdravotní péče (ADP) je možné předávat pomocí formuláře Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení.
Kontinuální metodická podpora byla ve všech realizovaných pilotních sběrech dat u ADP ověřena jako vhodný způsob ke sjednocení sběru dat o počtu hlášených NU na centrální úrovni a jako nástroj centralizované a unifikované podpory kvality a bezpečí zdravotních služeb.
SHNU plnil zejména potřebnou metodickou a edukační roli na centrální úrovni s eliminací neúčelných rozdílů a důsledků lokálního know-how a přispíval ke standardizaci procesů podpory kvality a bezpečí zdravotních služeb u Agentur domácí zdravotní péče.

Metodické návody jsou určeny jako pomoc zdravotníkům v klinické praxi v jednotné interpretaci požadavků na zadávání údajů o nežádoucích událostech (NU) na lokální úrovni
a jejich hlášení na centrální úrovni v jednotné agregované podobě (na základě unifikované terminologie).

V odkazech níže jsou pro Vás připraveny:

Obecné metodické materiály

Metodické materiály dle typu NU

 

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2019