Domácí zdravotní péče

Zapojení Agentur domácí zdravotní péče (dále jen ADP) do centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) bylo schváleno poradou vedení Ministerstva zdravotnictví ČR ve snaze podpořit sledování nežádoucích událostí na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.  Sběr dat je pro ADP zapojené v pilotním projektu aktuálně dobrovolný, přičemž odpovídá možnostem akceptovat mezinárodní klasifikaci NU (International Classification for Patient Safety) využívanou v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí a metodické pokyny pro sledování a hlášení nežádoucích událostí.

Aktuálně je do pilotního projektu (probíhajícího v období od 1. 7.) zapojeno 12 ADP ČR.

Metodické návody jsou určeny jako pomoc zdravotníkům v klinické praxi v jednotné interpretaci požadavků na zadávání údajů o nežádoucích událostech (NU) na lokální úrovni a jejich hlášení na centrální úrovni v jednotné agregované podobě (na základě unifikované terminologie).

V odkazech níže jsou pro Vás připraveny:

Obecné metodické materiály

Metodické materiály dle typu NU

 

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2019