Medikace / IV roztoky

Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi. Incidenty v souvislosti s podáváním léků zahrnují například předepsání nesprávného léku nebo nesprávné dávky, podávání nevhodné síly přípravku ať již nesprávnou preskripcí či nesprávnou přípravou (naředěním) a podání léku v nesprávnou dobu (viz vedlejší osy typu nežádoucích událostí). NU v souvislosti s podáváním léků neduplikují informace předávané na SÚKL, neboť v NSHNU jsou hlášeny pouze incidenty v souvislosti s procesem podáváním léku, většinou ne s nežádoucím účinkem či vadnou šarží.

Metodické materiály ke stažení

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023