Nehody a neočekávaná zranění

Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organismu, ke kterému došlo následkem akutní expozice termální, mechanické, elektrické či chemické energie a z nedostatku životně nezbytných energetických prvků či veličin, jako jsou kyslík nebo teplo.

S ohledem na heterogenitu zaměření NU "Nehody a neočekávaná zranění" nelze připravit metodické pokyny ve struktuře běžné pro ostatní definované kategorie NU. V případě, že se určitá NU bude v kategorii "Nehody a neočekávaná zranění" vyskytovat s vyšší frekvencí a bylo by účelné vytvořit konkrétní jednotné metodické pokyny (např. pro poranění ostrým předmětem, jehlou apod), bude zahájena jejich příprava. V Pracovní skupině bylo aktuálně dohodnuto, že bude situace monitorována a následně realizovány další kroky dle požadavků jednotlivých PZS.

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018