Obecná metodika

Obecné metodické pokyny nejsou zaměřeny na konkrétní nežádoucí událost, ale slouží k orientaci v Systému hlášení nežádoucích událostí a podpoře využívání jednotné terminologie a postupů vypořádání NU.

Metodické materiály ke stažení

 

 

Metodické videonávody

připravili jsme pro Vás 5 metodických videonávodů (edukačních videonávodů) tematicky zaměřených na koncepci Systému hlášení nežádoucích událostí, především pak na vyplnění výkazu L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Edukační videa jsou rozpracována do jednotlivých sekvencí. Věříme, že jednotlivá videa pro Vás budou velkým přínosem nejen v rámci lepší orientace v konkrétní problematice, ale také uživatelsky přijatelnějším formátem metodických pokynů, které Vás názorně a srozumitelně provedou celým procesem odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení s dopadem na minimalizaci zadávání chybných údajů a časovou zátěž pro zástupce PZS.

Přehled videí:

Video č. 1 – Představení Systému hlášení nežádoucích událostí

Video č. 2 – Webový portál SHNU

Video č. 3 – Vstup do registru a volba/výběr výkazu L (MZ) 3-01

Video č. 4 – CUV – Vyplnění a odeslání výkazu L (MZ) 3-01

Video č. 5 – Nejčastější chyby při vyplňování výkazu L (MZ) 3-01

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023