Technické problémy

Chyba, která zahrnuje instrumentální problémy, které mají co do činění/souvisí se znalostmi a dovednostmi a využíváním a používáním zdravotnických prostředků a techniky. Např. technické problémy jednak se zdravotnickou pomůckou (infuzní pumpa, ale i s jejím ovládáním) a také technického zabezpečení provozu - vzduchotechnika, úpravna vody apod.

S ohledem na heterogenitu zaměření NU "Technické problémy" nelze připravit metodické pokyny ve struktuře běžné pro ostatní definované kategorie NU. V případě, že se určitá NU bude v kategorii "Technické problémy" vyskytovat s vyšší frekvencí a bylo by účelné vytvořit konkrétní jednotné metodické pokyny, bude zahájena jejich příprava. V Pracovní skupině bylo dohodnuto, že bude situace monitorována a následně realizovány další kroky dle požadavků jednotlivých PZS.

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018