L – Lázně, léčebny

Analýza za 2. pol. 2015

Analýza za 1. pol. 2016

Analýza za 2. pol. 2016

Analýza za 1. pol. 2017