Obecné informace ke kategorizaci PZS

Rozdělení poskytovatelů odpovídá kategorizaci uvedené níže v tabulce (konkrétní zařazená zdravotnická zařízení jsou anonymizována v souladu s cílem a účelem Systému hlášení nežádoucích událostí). Vhodná kategorizace umožní srovnání poskytovatelů s obdobným spektrem poskytovaných zdravotních služeb.

 

Poslední aktualizace: 13. 10. 2016