ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Vedlejší účinky vakcín proti COVID-19 - multicentrická průřezová studie

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci i s vědomím obrovského tlaku, který je vyvíjen na celé české zdravotnictví v této době a požádat o účast ve velké registrované multicentrické průřezové studii, která si klade za cíl vyhodnotit vedlejší účinky vakcín proti COVID-19, zejména vedlejší účinky, které mohou mít vliv na ústní dutinu. Cílovou populací jsou zdravotničtí pracovníci, kterým byla aplikována vakcína proti COVID-19 v rané fázi očkování. Dotazník obsahuje 20 otázek, jejichž zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 7 minut. Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí a znalosti laické i vědecké komunity o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 a Vy můžete k tomuto cíli významně přispět.

Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu: https://muni.cz/go/osecvCZ


Dobrovolně se může zúčastnit každý zdravotnický pracovník po 30 dnech od první dávky vakcíny proti COVID-19. Zúčastnění dobrovolníci musí být starší 18 let.

Za vyplnění dotazníku respondentovi nenáleží finanční ani jiná odměna. Účast v této multicentrické studii poskytne vědecké důkazy a informace pro tvůrce politik na místní, národní a mezinárodní úrovni o bezpečnosti a krátkodobých vedlejších účincích vakcín proti COVID-19.

Nejsou očekávány žádné fyzické či psychické vedlejší účinky, ani nehrozí žádné riziko plynoucí z účasti v dotazníkovém průzkumu.

 

Ochrana dat

Správcem získaných dat je Masarykova univerzita (MUNI) a data budou použita univerzitou výhradně  pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. Data nebudou zpřístupněna ani použita jinými institucemi ani nebudou využita pro jiné účely. Získaná data budou zpracována a analyzována po dobu trvání projektu (přibližně jeden rok). Po dokončení projektu budou získaná data zašifrována a bezpečně uložena prostřednictvím univerzity v rámci opatření k zajištění integrity výzkumu.

Za řešitelský tým srdečně zdraví

Miloslav Klugar, Abanoub Riad, Andrea Pokorná, Michal Koščík, Jitka Klugarová

 

 

Máte-li dotazy týkající se studie, kontaktujte nás prostřednictvím kolegy:

Dr. Abanoub RIAD, DDS

Adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta
Pavilon A21/315 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
Email: abanoub.riad@med.muni.cz
Tel: +420549496572

28. 2. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace