ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Národní portál klinických doporučených postupů

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na webový portál projektu Klinické doporučené postupy (dále jen KDP). V rámci projektu KDP, v němž participují i členové týmu SHNU, vznikají návrhy národních klinických doporučených postupů, které jsou akceptovány na národní úrovni.

Klinické doporučené postupy představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Odpovídajícím způsobem vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů.

Tým SHNU


9. 4. 2021

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace