ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

„Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník sympozia „Dekubity“

Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference co nejsrdečněji pozvala k účasti na odborné konferenci „Nové výzvy v hojení ran“ a  V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konají v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR). Odborný program konference je sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program zaujme, a že bude možné, abychom se společně na této odborné akci setkali.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi za programový výbor konference prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. předsedkyně programového výboru

Pozvánku na akci naleznete zde.
Registraci můžete provést přímo z odkazu zde: Nové výzvy v hojení ran 2022 (symma.cz) po kliknutí na pole „REGISTRACE”.


9. 2. 2022

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace