ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Prezentace z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 14. 9. 2016

Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; PhDr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.).


13. 9. 2016