ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Pozvánka na konferenci "EVIDENCE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE"

Z pověření dr. Klugara a dr. Klugarové, ředitele a zástupkyně ředitele českých Cochrane, JBI a GRADE center Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, si Vás dovolujeme srdečně pozvat na konferenci, která se bude konat 28. a 29. července 2022 na Masarykově univerzitě v Brně.


Na konferenci budou prezentovány výsledky implementačních projektů založených na nejlepších dostupných vědeckých důkazech s cílem změnit současnou praxi, které jsou vytvořeny vrámci evropských projektů Erasmus+. Těmito projetky jsou:

Jedná se o mezinárodní spolupráci s předními evropskými Evidence-Based Healthcare centry a univerzitami z několika zemí (Portugalsko, Velká Británie, Rumunsko, Španělsko, Německo, Polsko, Chorvatsko a Česká Republika) s cílem výměny inovativních metodických přístupů ve zdravotnictví s ohledem na implementaci důkazů do praxe.

V rámci konference bychom si Vás také dovolili pozvat na večerní společenský program 28. 7., který bude zahájen večeří. Podrobný program celé akce bude zaslán registrovaným účastníkům. Akce je zcela zdrarma.

Preliminary harmonogram 28. 7.:

SPIDER: 9:00 – 12:00

EICP: 14:00 – 17:00

Večeře a volný program: 19:00 – 1:00

Registrace: https://muni.cz/go/5b7f3c

Preliminary harmonogram 29. 7.:

SPIDER (part II): 9:00 – 12:00

Registrace: https://muni.cz/go/80dd48

V případě zájmu, prosím, zaregistrujte se prostřednictvím výše uvedených linků (na jeden nebo oba dva dny). Registrovat se je možné do 20. 6. 2022.

Budeme se těšit na Vaši účast!

Pozvánku naleznete za odkaze zde.

1. 6. 2022