ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zpřístupnění interních interaktivních analýz dat SHNU za rok 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU jsou pro Vás v sekci Analýzy pro PZS k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2021. Jednotlivé přehledy nabízejí jak tabulkové, tak grafické zpracování dat a možnost identifikace pozice konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů.

Upozorňujeme, že interní vizualizace dat jsou přístupné pouze oprávněným osobám jednotlivých PZS po přihlášení do interní části webu. 

V případě jakýchkoliv nejasností v interpretaci dat, chybějícího přístupu, či problému s přihlášením, kontaktujte prosím členy týmu:
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@uzis.cz)
Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).


Souhrnné anonymizované přehledy o počtu hlášených NU jsou k dispozici rovněž ve veřejně přístupné části webu, zde.

Vzhledem k vytížeností analytického týmu ÚZIS ČR, nebylo možné poskytnout analyzovaná data dříve.

Děkujeme Vám za pochopení i za dosavadní spolupráci, která společně vede ke zkvalitňování zdravotních služeb a bezpečné péči u lůžkových poskytovatelů v ČR.

Tým SHNU


10. 11. 2022