ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Prodloužení termínu odevzdávání dat za rok 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že  termín sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2022, byl prodloužen do 15. 5. 2023 včetně.

Po 15. květnu 2023 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. 
Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (+420 775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz)
Ing. Veroniku Štrombachovou (+420 774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
.
V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU


27. 4. 2023