ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů, či již vzniklým dekubitem

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem. Otázky slouží pro zjištění míry sledování výživy a hydratace u pacientů s dekubity a odráží zájem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb o rozšíření informací zaměřených na nutriční potřeby u pacientů v riziku vzniku dekubitů a s dekubity již vzniklými. Dotazník je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům.

Chcete-li přispět svými zkušenostmi také Vy, klikněte na odkaz: http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety

Za spolupráci předem děkujeme.


3. 4. 2017

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace