ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zahájení sběru dat za 2. pol. 2017


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 6. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 2. pol. 2016 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. (pokračování)
 
 
 


Veškeré podklady pro vyplnění výkazu naleznete na webovém portálu SHNU.  Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete v Pokynech pro předávání dat a postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete v Obecné metodice - Sběr dat výkazů v CUV.

Odevzdávání výkazů je možné po dobu 30 dní (do 30. 6. 2017), poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

Dále si Vás dovolujeme upozornit na důležité informace, které by Vám měly napomoci předcházet nejčastějším chybám a nedostatkům, které se při odevzdávání agregovaných dat nejvíce vyskytují. Nejdůležitější informace jsou dostupné v Prezentaci z celostátního setkání 18. 5. 2017 (slide č. 31 - 37). Prosíme, abyste se na tyto nedostatky zaměřili a snažili se jich vyvarovat. V případě, že si u některé hodnoty nebudete jisti, neváhejte nás kontaktovat.

Tým SHNU
 


 

29. 5. 2017

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace