ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty


První oznámení (PDF soubor, 700 kB) First announcement (PDF file, 700 kB Program sympozia

Hlavní organizátor:
Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR)
Česká asociace sester (ČAS)

Spolupořadatelé a odborné zajištění:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Datum konání: 11. 11. 2017
Čas konání: 9.00–18.00
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno

Odborný garant: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

V rámci tohoto sympozia se uskuteční 5. Kulatý stůl s názvem „Systém prevence, monitorování a léčby dekubitu v České republice“, který se bude konat pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a s odbornou garancí Mgr. Alice Strnadové, MBA, hlavní sestry ČR a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zvaní zahraniční řečníci:
Prof. Zena Moore (Irsko)
Prof. Amit Gefen (Izrael)
Prof. Paulo Alves (Portugalsko)

Prezentace zahraničních účastníku budou simultánně tlumočeny. Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázích Web of Science a Scopus.

Konferenční poplatek:
Standardní: 550 Kč
Pro registrované členy ČSLR a ČAS: 500 Kč

11. 7. 2017

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace