ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zahájení sběru dat za 1. pololetí 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. 

Veškeré podklady pro vyplnění výkazu naleznete v Obecné metodice na webovém portálu SHNU.  Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete v Pokynech pro předávání dat a postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete pod odkazem Sběr dat výkazů v CUV.
Odevzdávání výkazů je možné po dobu 30 dní, tj. do 30. 11. 2017, poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Štrombachovou (veronika.strombachova@uzis.cz), která Vám bude nápomocna při vyplňování výkazu.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou tým SHNU.


30. 10. 2017

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace