ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Povinné sledování nežádoucích událostí za rok 2018

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení sledování nežádoucích událostí do programu statistického zjišťování ČR na rok 2018. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018, Příloha číslo 2, písmeno E, bod 10. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

 


Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU)

- SHNU má v ČR ambici získání údajů o počtu hlášení nežádoucích událostí (dále jen NU)
u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen PZS) akutní i následné a dlouhodobé péče na úrovni České republiky na základě jednotné metodiky. Metodické dokumenty vytvořené v rámci SHNU mají napomoci k idetifikaci rizik, k vypořádání NU a jejich systematické prevenci s využitím potenciálu zástupců jednotlivých PZS a lokálního know-how.

- V současné době je SHNU koncipován jako systém hodnocení sloužící k vyhodnocování anonymizovaných agregovaných dat a porovnávání zařízení mezi sebou v příslušné odpovídající kategorii/typu PZS (více viz Národní portál SHNU: shnu.uzis.cz).

- SHNU je nástrojem pro sjednocení procesu vyhodnocení NU a jejich identifikace na základě využívání objektivizujících škál pro hodnocení stavu pacienta, umožňuje management rizik, je východiskem pro tvorbu nových doporučení pro prevenci nežádoucích událostí dle jednotných doporučení a bezpečnou praxi a měl by být nástrojem pro edukaci poskytovatelů zdravotních služeb.

- Jako hlavní komunikační a informační platformu využívá SHNU vlastní Národní webový portál SHNU (www.shnu.uzis.cz), který obsahuje kompletní informace o fungování SHNU a veškeré metodické dokumenty týkající se nežádoucích událostí, které byly doposud vytvořeny. Dále jsou na portálu zveřejněny anonymizované přehledy dosavadních zpracovaných analýz nežádoucích událostí na základě spolupráce s 80 PZS akutní i následné a dlouhodobé péče v ČR od roku 2015.

Způsob a frekvence předávání dat

- Data budou předávána formou výkazu L (MZ) 3-01 – Výkaz o počtu hlášení nežádoucích událostí. Vyplnění údajů agregovanými daty o počtu hlášení NU v Centrálním úložišti výkazů (CUV) v prostředí elektronických registrů ÚZIS (eREG).

 

- Sběr dat o počtu hlášení NU bude probíhat vždy jednou ročně v období, v němž standardně probíhají ostatní statistická zjišťování daného roku. První sběr agregovaných dat o počtu hlášení NU do SHNU bude probíhat v roce 2019 a předávány budou počty hlášení NU za celý rok 2018. Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou je do 31. května 2019.

V případě nejasností, můžete kontaktovat tým SHNU:

Ing. Veronika Štrombachová (veronika.strombachova@uzis.cz; +420 224 972 312)

Mgr. Jana Kučerová Ph.D. (jana.kucerova@uzis.cz, +420 774 064 171)

Mgr. Dana Dolanová Ph.D. (dana.dolanova@uzis.cz, +420 775 439 158)

27. 4. 2018

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace