ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí

Oznamujeme Vám, že dnešním dnem, tj. 10. 5. 2016, byl zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí. Data odevzdejte formou vyplněného výkazu, který se nachází v Centrálním úložišti výkazů (CUV) v prostředí eREG. Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete na stránce /cs/metodicke-materialy/obecna-metodika/ pod názvem „Pokyny pro sběr dat“.


Postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete na stránce /cs/metodicke-materialy/obecna-metodika/ pod názvem „Popis vstupu do CUV“. Dovolujeme si Vám doporučit zjistit, která osoba za Vaše PZS vyplňuje výkazy pro ÚZIS a kompetentní osobě předat potřebné podklady a požádat ji o vyplnění výkazu „Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení“. Zodpovědnou osobu lze taktéž zjistit u Ing. Štrombachové. Jedná se o alternativní možnost, jak výkaz odevzdat bez Vašeho přihlášení do CUV.

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH VÝKAZŮ: DO 15. 6. 2016, poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

Data odevzdávejte za období: 2. pololetí 2015 (červenec – prosinec) – informace je též uvedena v hlavičce výkazu.

V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Štrombachovou (veronika.strombachova@uzis.cz), která Vám bude nápomocna při vyplňování výkazu.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou tým SHNU.

10. 5. 2016

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace