ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Archiv

Aktualizace metodických materiálů

27. 3. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že v rámci Systému hlášení nežádoucích událostí, byly aktualizovány veškeré metodické dokumenty týkající se Obecné metodiky (Taxonomický slovník, Metodika uplatnění kořenové analýzy, Management rizik a Metodika sledování NU) a také metodiky jednotlivých typů NU.

Souhrn veškerých změn v metodických dokumentech naleznete zde: SHNU – Aktualizace metodických materiálů
Metodické dokumenty k jednotlivým typům NU jsou dostupné zde: SHNU - Metodické materiály
Dokumenty Obecné metodiky jsou dostupné zde: SHNU - Obecná metodika

Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali všem členům pracovní skupiny SHNU, kteří se na revizi metodických dokumentů podíleli.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tým SHNU

Zahájení sběru dat SHNU za rok 2022

28. 2. 2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že dnem 1. 3. 2023 byl zahájen povinný sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2022 do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)*.
Ukončení sběru dat je stanoveno na 2. 5. 2023
(včetně).
UPOZORNĚNÍ: (viz dále)

SHNU - problém v generování reportu odstraněn

3. 1. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v průběhu prosince 2022 jsme zaznamenali problémy s generováním souhrnných reportů analýz dat v interaktivních vizualizacích SHNU.
Chybu jsme identifikovali a následně odstranili. Aktuálně je zobrazování dat, včetně tvorby reportů, plně funkční.
Dovolujeme si Vás požádat o zpětnou vazbu v případě výskytu jakýchkoli problémů s funkcionalitami webu SHNU.
Kontaktovat nás můžete elektronickou poštou na adrese: dana.dolanova@uzis.cz; veronika.strombachova@uzis.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Tým SHNU

PF 2023

20. 12. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vám popřát klidné vánoční svátky.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. 

Pevně věříme, že rok nastávající přinese naději v podobě zdraví, pohody, klidu a na ně naváží další osobní i profesní úspěchy.

Tým SHNU

Zpřístupnění interních interaktivních analýz dat SHNU za rok 2021

10. 11. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU jsou pro Vás v sekci Analýzy pro PZS k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2021. Jednotlivé přehledy nabízejí jak tabulkové, tak grafické zpracování dat a možnost identifikace pozice konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů.

Upozorňujeme, že interní vizualizace dat jsou přístupné pouze oprávněným osobám jednotlivých PZS po přihlášení do interní části webu. 

V případě jakýchkoliv nejasností v interpretaci dat, chybějícího přístupu, či problému s přihlášením, kontaktujte prosím členy týmu:
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (dana.dolanova@uzis.cz)
Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).


Souhrnné anonymizované přehledy o počtu hlášených NU jsou k dispozici rovněž ve veřejně přístupné části webu, zde.

Vzhledem k vytížeností analytického týmu ÚZIS ČR, nebylo možné poskytnout analyzovaná data dříve.

Děkujeme Vám za pochopení i za dosavadní spolupráci, která společně vede ke zkvalitňování zdravotních služeb a bezpečné péči u lůžkových poskytovatelů v ČR.

Tým SHNU

Zveřejnění souhrnné analýzy dat SHNU za rok 2021

2. 11. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU byla zveřejněna souhrnná analýza dat za rok 2021. Analýza dat za rok 2021 je přístupná v části Analýzy pro veřejnost pod záložkou Srovnání dle PZS.

Interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2021 budou přístupné v nejbližší možné době. O jejich zpřístupnění vás budeme neprodleně informovat.

Vzhledem k vytíženosti analytického týmu nebylo možné analyzovat data dříve.
Omlouváme se za prodlevu a děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Léčba rány 2023 - XXI. celostátní kongres s mezinárodní účastí

2. 11. 2022

XXI.celostátní kongres se uskuteční ve dnech 26. – 27. ledna 2023 v Pardubicích.
Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

 

Den STOP dekubitům - 17. 11. 2022

Den STOP dekubitům - 17. 11. 2022

30. 9. 2022

Připomeňte si světový den STOP dekubitům dne 17. 11. 2022.
Bližší informace naleznete zde.

22. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP)

3. 8. 2022

Vážení kolegové, 

dovolte nám připomenout Vám blížící se 22. výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), která se bude konat v Praze 14. - 16. 9. 2022. 
Součástí programu je také VI. Sympozium DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, které se bude konat 14. 9. 2022.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijeďte zažít atmosféru odborné konference evropského formátu přímo v srdci Evropy :)

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na konferenci "EVIDENCE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE"

1. 6. 2022

Z pověření dr. Klugara a dr. Klugarové, ředitele a zástupkyně ředitele českých Cochrane, JBI a GRADE center Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, si Vás dovolujeme srdečně pozvat na konferenci, která se bude konat 28. a 29. července 2022 na Masarykově univerzitě v Brně.

Prodloužení termínu odevzdávání dat za rok 2021

26. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že  termín sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2021, byl prodloužen do 15. 5. 2022 včetně.

Po 15. květnu 2022 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

"Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“

25. 4. 2022

Ve dnech 24. – 25. 3. 2022 proběhla odborná konference „Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konaly v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce byla pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR).

Blížící se konec sběru dat SHNU za rok 2021

19. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2021, který je stanoven na 2. 5. 2022.
Po 2. květnu 2022 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

Sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2021

28. 2. 2022

„Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník sympozia „Dekubity“

9. 2. 2022

Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference co nejsrdečněji pozvala k účasti na odborné konferenci „Nové výzvy v hojení ran“ a  V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konají v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR). Odborný program konference je sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program zaujme, a že bude možné, abychom se společně na této odborné akci setkali.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi za programový výbor konference prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. předsedkyně programového výboru

Pozvánku na akci naleznete zde.
Registraci můžete provést přímo z odkazu zde: Nové výzvy v hojení ran 2022 (symma.cz) po kliknutí na pole „REGISTRACE”.

PF 2022

20. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vám popřát klidné vánoční svátky.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. Velice si jí vážíme zejména proto, jak náročný pro mnohé z nás uplynulý rok byl.

Pevně věříme, že rok nastávající přinese naději v podobě zdraví, pohody, klidu a na ně naváží další osobní i profesní úspěchy.

Tým SHNU

Zpřístupnění interaktivních analýz dat SHNU za rok 2020

15. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU jsou pro Vás v sekci Analýzy pro PZS k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2020. Jednotlivé přehledy nabízejí jak tabulkové, tak grafické zpracování dat a možnost identifikace pozice konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů

Praxe založena na důkazech EBPQ

2. 12. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku.

Tento projekt je průřezovou studií, která si klade za cíl zjistit názory o praxi založené na důkazech od zdravotnických pracovníků. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory a používání vědeckých důkazů ve Vaší praxi.

Zveřejnění souhrnné analýzy dat SHNU za rok 2020

18. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU byla zveřejněna souhrnná analýza dat za rok 2020. Analýza dat za rok 2020 je přístupná v části Analýzy pro veřejnost pod záložkou Srovnání dle PZS.

Interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2020 budou přístupné v nejbližší možné době. O jejich zpřístupnění vás budeme neprodleně informovat.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a vytíženosti analytického týmu nebylo možné analyzovat data dříve.
Omlouváme se za prodlevu a děkujeme za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Společný CÍL napříč kontinenty

10. 11. 2021

STOP DEKUBITŮM

Dotazníkový průzkum: "Postoje zdravotnických pracovníků ke třetím (posilovacím) dávkám očkování proti COVID-19"

3. 11. 2021

Dotazník je součástí průřezové studií, která si klade za cíl vyhodnotit postoje zdravotnických pracovníků v ČR vůči třetím (posilovacím) dávkám vakcín COVID-19. Jsme si vědomi toho, že se situace v klinické praxi zhoršuje a je na Vás vyvíjen opět vyšší pracovní tlak, nicméně je pro nás důležité znát Vaše názory v rámci celé populace zdravotnických pracovníků napříč Českou republikou.

Projekt ke zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19)

20. 9. 2021

Již jen do 30. 9. 2021 máte možnost se zapojit do projektu ke zhodnocení poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 v prostředí intenzivní péče (PEOpLE-C19).

  

Analýzy pro veřejnost

1. 9. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové

dovolujeme si Vás informovat, že na národním webovém portálu Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) byla nově vytvořena záložka ANALÝZY PRO VEŘEJNOST, která obsahuje výsledky analýzy dat prezentující hlášené (vykázané) počty nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jako PZS) lůžkové péče v České republice dostupné pro širokou laickou veřejnost. V souladu s platnou legislativou, se jedná o anonymizovaná data o počtu hlášení nežádoucích událostí. Ke konkrétním datům za jednotlivé poskytovatele (PZS) mají i nadále přístup pouze oprávněné osoby jednotlivých zdravotnických zařízení (pokračování po rozkliknutí aktuality).

Zveřejnění metodických videonávodů

1. 7. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

připravili jsme pro Vás 5 metodických videonávodů (edukačních videonávodů) tematicky zaměřených na koncepci Systému hlášení nežádoucích událostí, především pak na vyplnění výkazu L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Edukační videa jsou rozpracována do jednotlivých sekvencí. Věříme, že jednotlivá videa pro Vás budou velkým přínosem nejen v rámci lepší orientace v konkrétní problematice, ale také uživatelsky přijatelnějším formátem metodických pokynů, které Vás názorně a srozumitelně provedou celým procesem odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení s dopadem na minimalizaci zadávání chybných údajů a časovou zátěž pro zástupce PZS.

Přehled videí:

Video č. 1 – Představení Systému hlášení nežádoucích událostí

  • obecné představení SHNU, k čemu systém slouží a jaký je jeho účel.

Video č. 2 – Webový portál SHNU

  • cíl, zaměření a obsah webového portálu SHNU.

Video č. 3 – Vstup do registru a volba/výběr výkazu L (MZ) 3-01

  • postup od vstupu do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) k otevření výkazu v Centrálním úložišti výkazů (CUV).

Video č. 4 – CUV – Vyplnění a odeslání výkazu L (MZ) 3-01

  • ukázka funkcionalit výkazu, správné vyplnění a odevzdání výkazu do centrálního registru.

Video č. 5 – Nejčastější chyby při vyplňování výkazu L (MZ) 3-01

  • přehled nejčastější chyb a postupy jejich předcházení.

Videonávody naleznete pod záložkou „Obecná metodika”.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit.

Děkujeme na spolupráci.

Tým SHNU

Blížící se konec termínu sběru dat za rok 2020  - Výkaz L(MZ)3-01

26. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat za rok 2020 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01], který je stanoven na 30. 4. 2021.

Po 30. dubnu 2020 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny a v případě neodevzdání výkazu, by tak Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz), nebo Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (776 423 132, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

Pokud jste již výkaz odevzdali, děkujeme za spolupráci a na výzvu již, prosím, nereagujte.

Tým SHNU

Publikační výstupy z pilotního projektu SHNU – poděkování za spolupráci

16. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vám oznámit, že byla zúročena další část naší spolupráce. V časopise Central European Journal of Public Health byl publikován výstup z pilotního projektu SHNU „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“. Projekt byl zaměřen na hodnocení skutečnosti, jak často zdravotničtí pracovníci implementují do klinické praxe hygienické standardy v rámci poskytování přímé péče o pacienta a následně i při péči o pomůcky. Článek s názvem: „Dodržování hygienických standardů v lůžkových zařízeních ČR – průřezová dotazníková studie“ naleznete v plné verzi v anglickém jazyce na odkaze zde.

Dalším výstupem projektu „Kautely – dodržování standardů bezpečné zdravotní péče“ je publikace zaměřená na dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí, publikovaná v časopisu Kontakt s názvem: Dodržování hygieny rukou v nemocničním prostředí“, který je dostupný v plné verzi v anglickém jazyce zde.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci jak v rámci dotazníkového průzkumu, tak zejména v implementaci správných postupů v klinické praxi.

Tým SHNU

Obnovení funkčnosti aplikace pro sběr výkazů (CUV)

9. 4. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si informovat, že funkčnost aplikace pro sběr výkazů (CUV) byla obnovena. Tímto dnem můžete odevzdávat výkaz L (MZ) 3-01 o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení za rok 2020. Zároveň si dovolujeme upozornit, že i nadále přetrvává problém s ukládáním rozpracovaných výkazů, proto je možné odesílat pouze výkazy vyplněné v online verzi (tzn. není možné ukládat rozpracovaný výkaz). Jakmile bude zprovozněna i funkcionalita s možností ukládání rozpracovaného výkazu (offline verze), budeme vás opět informovat zde i elektronickou poštou. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech:
Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz, 774 064 171)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (Dana.Dolanova@uzis.cz, 776 423 132)

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Tým SHNU

 

Národní portál klinických doporučených postupů

9. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na webový portál projektu Klinické doporučené postupy (dále jen KDP). V rámci projektu KDP, v němž participují i členové týmu SHNU, vznikají návrhy národních klinických doporučených postupů, které jsou akceptovány na národní úrovni.

Klinické doporučené postupy představují velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Odpovídajícím způsobem vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních diagnosticko-léčebných prostředků na současné úrovni, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů.

Tým SHNU

Národní ošetřovatelské postupy

31. 3. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na Národní ošetřovatelské postupy zveřejněné na webové stránce MZ ČR v sekci Ošetřovatelství a nelékařská povolání, které byly vytvořeny se záměrem sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice.

Tým SHNU

Odevzdávání výkazu L (MZ) 3-01 - přetížení systému

17. 3. 2021

Vážení uživatelé,

dovolujeme si upozornit, že vzhledem k velké zátěži systému v souvislosti se sběrem dat o epidemii COVID-19 a nefunkčnosti přenosu dat v systému eREG nelze nyní odesílat výkazy do CUV.
O dalších změnách Vás budeme neprodleně informovat zde i elektronickou poštou.

Na řešení situace se intenzivně pracuje.
Omlouváme se za vzniklé komplikace.
Děkujeme za pochopení,
Tým SHNU

Vedlejší účinky vakcín proti COVID-19 - multicentrická průřezová studie

28. 2. 2021

Vážené a milé kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci i s vědomím obrovského tlaku, který je vyvíjen na celé české zdravotnictví v této době a požádat o účast ve velké registrované multicentrické průřezové studii, která si klade za cíl vyhodnotit vedlejší účinky vakcín proti COVID-19, zejména vedlejší účinky, které mohou mít vliv na ústní dutinu. Cílovou populací jsou zdravotničtí pracovníci, kterým byla aplikována vakcína proti COVID-19 v rané fázi očkování. Dotazník obsahuje 20 otázek, jejichž zodpovězení vyžaduje časovou dotaci přibližně 7 minut. Hlavním cílem projektu je zlepšit povědomí a znalosti laické i vědecké komunity o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 a Vy můžete k tomuto cíli významně přispět.

Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu: https://muni.cz/go/osecvCZ

Povinné sledování a odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2020

15. 2. 2021

Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 293/2019 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2020, v částce v 125/2019 Sb. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, která byla sestavena v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky v hojení ran

1. 2. 2021

Dovolujeme si vás pozvat na webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP.
Více informací naleznete na odkaze zde.

PF 2021

16. 12. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vám ze srdce a s plným vědomím faktu dopadu epidemie COVID-19 na vaše životy a životy vašich blízkých vyjádřit přání klidných dní vánočních svátků strávených v kruhu rodiny a blízkých osob.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. Velice si jí vážíme zejména proto, jak náročný pro mnohé z nás uplynulý rok byl.

Pevně věříme, že rok nastávající přinese naději v podobě zdraví, pohody, klidu a na ně naváží další osobní i profesní úspěchy.

Tým SHNU

 

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace - Newsletter

4. 11. 2020

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) vydává od jara 2020 vlastní Newsletter, ve kterém informuje především o aktualitách týkajících se klasifikačních systémů ve zdravotnictví (MKN-10, klasifikace pro onkologii, klasifikace funkčního stavu), metodikách kódování a vzdělávacích akcích.

Všechna vydaná čísla Newsletteru naleznete na zde. Pro zařazení mezi odběratele stačí zaslat e-mail na ncmnk-news@uzis.cz.

Zveřejnění analýzy dat SHNU za rok 2019

22. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU v sekci Analýzy pro PZS jsou k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2019. Analýzy nabízejí grafický přehled NU za dané období, a to jak v tabulce, tak grafu, pozici konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů.

Upozorňujeme, že daná sekce je přístupná pouze po přihlášení do interní části webu. V případě, že nemáte přístupové údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky SHNU – Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. (Jana.Kucerova@uzis.cz) nebo Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).

V případě nejasností v interpretaci dat nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci,

Tým SHNU

Zveřejnění souhrnné analýzy dat SHNU za rok 2019

18. 9. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU byla zveřejněna souhrnná analýza dat za rok 2019.

V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za rok 2019.

Interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2019 budou přístupné v průběhu měsíce října.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a vytíženosti analytického týmu nebylo možné analyzovat data dříve.

Tímto se vám omlouváme za zpoždění a v případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Dotazníkový průzkum zhodnocení využitelnosti interaktivních vizualizací dat SHNU

10. 7. 2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si vám poděkovat za účast v dotazníkovém průzkumu ke zhodnocení využitelnosti interaktivních vizualizací dat Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a poskytnutí tak zpětné vazby ke zkvalitnění funkcí v rámci analýzy dat SHNU pro zdravotnická zařízení (ZZ) / poskytovatele zdravotních služeb (PZS).

Vyhodnocení dotazníkové průzkumu naleznete zde.

Děkujeme všem za spolupráci.

Tým SHNU

Ukončení sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí

2. 6. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že byl ukončen sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na centrální úrovni za rok 2019. /výkaz L (MZ) 3-01/

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši spolupráci při letošním sběru dat. Nesmírně si jí vážíme především s ohledem na epidemiologickou situaci, která nás v průběhu jejich odevzdávání zastihla. Vážíme si toho, že i prostřednictvím odevzdávání dat do SHNU kontinuálně pracujete na podpoře kvality péče o pacienty.

Po kontrole a následné analýze dat, které nyní probíhají, budou data dostupná v interaktivních vizualizacích SHNU. O jejich dostupnosti Vás budeme informovat elektronickou poštou a prostřednictvím aktualit webového portálu SHNU.

S úctou Tým SHNU

Jak chránit sebe a své okolí v době koronavirové epidemie?

21. 3. 2020

Krátké instruktážní video připravené MZ ČR.

EPUAP 2020 - zvýhodněná cena registrace

4. 3. 2020

Vážené kolegyně, kolegové,
 

dovolujeme si po několika dotazech upozornit, že registrace na EPUAP 2020 v Praze je pro české účastníky OPRAVDU výrazně finančně zvýhodněná. Během registrace prosím zadejte ve výběru “Visitor type” možnost “CZ delegate”, poté se budete moci registrovat za zvýhodněnou částku 163 EUR.

 

Registrujte se prosím na odkazu zde.

Povinné sledování a odevzdávání dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2019

5. 2. 2020

Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č.  250/2018 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2019, v částce 126/2018 Sb. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení pilotního projektu sběru dat u Agentur domácí zdravotní péče

26. 1. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali, že vzhledem k probíhající reformě komunitní péče, byl z rozhodnutí vedení Ministerstva zdravotnictví ČR ukončen k 31. 1. 2020 pilotní projekt sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí Systému hlášení nežádoucích událostí u Agentur domácí zdravotní péče.

Děkujeme za dosavadní spolupráci, snahu o zkvalitnění péče o pacienty i přízeň a těšíme se na budoucí spolupráci nejen při kultivaci Systému hlášení nežádoucích událostí.

Tým SHNU

PF 2020

16. 12. 2019

Vážené kolegyně a kolegové,
děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se na vás těšit v novém roce.
Tým SHNU

Zveřejnění analýzy dat SHNU 4. pilotní sběr dat ADP

4. 12. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 4. pilotní sběr dat Agentur domácí zdravotní péče (ADP). V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 4. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

IV. Sympozium dekubity

11. 11. 2019

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a Česká asociace sester (ČAS). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

V aktualitě bylo zvěřejněno video ze IV. Sympozia dekubitů.

Zveřejnění analýzy dat SHNU za rok 2018

5. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU v sekci Analýzy pro PZS jsou k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2018. Analýzy nabízejí přehled NU za dané období a to jak v tabulce tak grafu, pozici konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle libovolně zadaných parametrů. Upozorňujeme, že daná sekce je přístupná pouze po přihlášení do interní části webu. V případě, že nemáte přístupové údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky SHNU – Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. (Jana.Kucerova@uzis.cz) nebo Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).

V případě nejasností v interpretaci dat nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci, tým SHNU

Konference NZIS Open 2019

30. 10. 2019

Otevíráme Národní zdravotnický informační systém. Buďte u toho v pátek 13. prosince 2019.

Zveřejnění analýzy dat SHNU za rok 2018

18. 10. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za rok 2018. V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za rok 2018.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Pozvánka - EPUAP 2020

16. 10. 2019

Pozvánka na 22. Výroční konferenci Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů, která se uskuteční ve dnech 23. – 25. září 2020 v hotelu Clarion kongres hotel v Praze.
Podrobné informace nalezente na odkaze zde.

ZVEŘEJNĚNÍ DAT ZA ROK 2018

2. 10. 2019

Vážení zástupci PZS zapojení v pilotním sběru dat o počtu hlášení NU, dovolujeme si Vás informovat, že po přihlášení máte k dispozici interaktivní vizualizaci dat o počtu hlášení NU za rok 2018 (včetně grafického zobrazení trendů v návaznosti na pilotní sběry dat).

Pro ostatní poskytovatele budou data zveřejněna v nejbližším možném termínu.

IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

1. 6. 2019

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty.

Odborný garant akce: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Kapacita IV. Sympozia dekubitů byla naplněna, v případě zájmu, prosím kontaktujte Dr. Búřilovou na e-mailu – Petra.Burilova@uzis.cz

Aktualizace metodických materiálů na webovém portále SHNU

20. 5. 2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Na portál SHNU byly vloženy aktualizované metodické materiály dle jednotlivých typů nežádoucích událostí pro PZS a obecné metodické materiály.

Pro lepší orientaci v dokumentech přikládáme přehled revizí v metodických dokumentech, dále jsou dokumenty označeny novou verzí.

S úctou,

Tým SHNU

Ukončení sběru agregovaných dat za rok 2018

15. 5. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, 15. 5. 2019 bude ukončen sběr agregovaných dat za rok 2018
(
výkaz L (MZ) 3-01) o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni.

Nyní bude probíhat kontrola a zpracování dat. Po vyhodnocení naleznete v interní části webu interaktivní vizualizace s přehledem dat o počtu hlášení NU.

O aktivaci interaktivních vizualizací Vás budeme informovat elektronickou poštou a prostřednictvím webového portálu SHNU.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci.

S úctou Tým SHNU

Možnosti předání dat do SHNU

1. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnešním dnem bylo zahájeno odevzdávání dat v rámci povinného sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí do Centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Aktuálně je možno data za dané sledované období odezvdat dvěma způsoby:
1. Manuální odevzdání dat prostřednictvím šablony výkazu L (MZ) 3-01 v protředí Centrálního úložiště výkazu (vstup do CUV). POZOR heslo není totožné s heslem pro přístup do interní části webu SHNU.
2. Předání  pomocí datové dávky. Dávkové zasílání dat je alternativou manuálního zadávání prostřednictvím šablony (viz výše) a je založeno na předávání dat formou datových XML souborů, generovaných z informačních systémů zdravotnických zařízení a odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Níže naleznete balíček dokumentů, v nichž jsou k dispozici veškeré potřebné informace pro vytvoření a zaslání datového souboru výkazu Hlášení počtu nežádoucích událostí. Definice XML souborů vychází ze standardu DASTA verze 4 a je definována pomocí XML schématu.


V případě nejasností naleznete zde metodiku s podrobnými pokyny pro předávání dat.

Rádi bychom Vám připomněli, že od 1. 3. 2019  je oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za rok 2018 o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2019.

Balíček dokumentů

V případě dotazů neváhejte kontaktovat osobu, která Vás oslovila v souvislosti s předáváním dat o počtu nežádoucích událostí.

Tým SHNU

 

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 3. pilotní sběr ADP

15. 2. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 3. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 3. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Kniha - Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

1. 2. 2019

Dovolujeme si Vám oznámit, že kniha Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví je v prodeji.

III. Sympozium dekubitů

14. 11. 2018

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

Žádost o participaci na průzkumu

31. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku týkající se problematiky preventivních opatření a léčby dekubitálních lézí ve zdravotnickém zařízení za účelem zjištění vědomostí v této problematice tak, aby bylo možno identifikovat oblasti, na něž je třeba se v praxi zaměřit.

Prosíme Vás tímto o jeho vyplnění na odkazu zde, označujte vždy jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

S poděkováním,
Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 18. 10. 2018

23. 10. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a zástupců Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS ) zapojených do Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, ve které věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání.

Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Výsledky analýzy dat u PZS za 2. pol. 2017 jsou v souhrnné podobě dostupné na webu SHNU, individuální výsledky hodnocení konkrétních PZS budou přístupny po zaslání přístupových hesel pro vstup do interní části Národního portálu SHNU.

Velmi děkujeme za dosavadní spolupráci a přízeň.

Tým SHNU

Žádost o participaci na 2. fázi průzkumu

16. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás požádali o účast ve druhé fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu. V této druhé fázi bychom Vás chtěli požádat, abyste kategorizovali 24 fotografií pergamenové kůže ke zhodnocení stupně shody skóre z prvního a druhého posouzení.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění použijte následující odkaz níže:
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/272194/lang-cs

V případě, že jste nebyli zapojeni v první fázi hodnocení, lze ještě do 30. 10. 2018 vyplnit a následně Vám za týden bude zaslána pozvánka pro zapojení ve 2. fázi klinické validace.

Velmi děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Žádost o participaci na průzkumu

18. 9. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás požádali o účast v první fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu.

Následně budete vyzváni k participaci ve druhé fázi projektu, která začne týden po dokončení tohoto průzkumu.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění první fáze použijte následující odkaz: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/542757/lang-cs

Více informací získáte na adrese Hanne.VanTiggelen@UGent.be nebo na čísle +32 (0) 9 332 83 86.

Moc děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“

4. 9. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí Oddělení hodnocení kvality ÚZIS ČR doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí, které se bude konat v Praze, dne 18. 10. 2018, od 9.00 do 12.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2). Bližší informace k programu naleznete v POZVÁNCE (ZDE).

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 8. 10. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

Aktualizace Pokynů pro předávání dat a Výkazu pro ADP

15. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že v sekci metodických materiálů pro Agentury domácí zdravotní péče jsme pro Vás zveřejnili aktualizované Pokyny pro předávání dat a Vzor výkazu.

Hezké letní dny přeje tým SHNU

Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb - AKTUALIZACE

1. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že aktualizovaná Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb byla zveřejněna v částce Věstníku č. 7/2018 (str. 17).

Příjemné letní dny Vám přeje tým SHNU

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 2. pilotní sběr ADP

18. 7. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 2. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 2. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

19. 6. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že je realizována aktualizace Věstníku 7/2016 - Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, která souvisí s legislativními změnami a zařazením sledování nežádoucích událostí do programu statistických zjišťování. Jakmile bude schvalovací proces dokončen, budeme Vás dále informovat, kdy a pod jakým číselným označením bude metodický dokument zveřejněn na webu MZ ČR.

S přáním pěkného dne.

Tým SHNU

Povinné sledování nežádoucích událostí za rok 2018

27. 4. 2018

Dne 4. 4. 2017 rozhodlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR o zařazení sledování nežádoucích událostí do programu statistického zjišťování ČR na rok 2018. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018, Příloha číslo 2, písmeno E, bod 10. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. (pokračování)

 

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 19. 4. 2018

24. 4. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců PZS a ADP zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Tým SHNU

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

13. 3. 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz POZVÁNKA zde), které se bude konat v Praze, dne 19. 4. 2018, od 11.00 do 14.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2)

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 10. 4. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU

Zveřejnění jednotlivých analýz dat SHNU za 1. pol. 2017

26. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat že na webovém portále SHNU jsou zveřejněny analýzy dat za 1. pol. 2017. V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za 1. pol. 2017 a také analýzy dat dle jednotlivých typů PZS a v sekci Srovnání dle typu NU naleznete analýzy dat dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění - pozvánka na odbornou akci

1. 2. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem Institutu sociálních a zdravotních strategií si Vás dovolujeme pozvat na Mezinárodní konferenci: Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění aneb Co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti, která se uskuteční dne 24. března 2018 v Brně (Výstaviště Brno, pavilon E). Konference je pořádána ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Magistrátem města Brna, Krajským úřadem Jihomoravského kraje a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. V případě zájmu o bližsí infomace o programu nebo přímo registraci, klikněte na: program a/nebo registrace.

 S přáním pohodových dnů tým SHNU

Setkání členů pracovních skupin - 27. 2. 2018, Praha

25. 1. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání členů pracovních skupin SHNU (lůžkových poskytovatelů i ADP), které se bude konat dne 27. 2. 2018 od 10.00 do 11.30 hod. v Praze – ÚZIS ČR. Bližší informace o místě konání a programu naleznete v pozvánce a přihlašování na setkání ZDE.

Těšíme se naviděnou, Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 7. 12. 2017 - Agentury domácí zdravotní péče - ADP

11. 12. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců zapojených ADP v SHNU shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU (ADP), věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání  pro ADP naleznete zde a podrobné analýzy NU jsou k dispozici na webu SHNU pod záložkou Srovnání dle typu NU a Srovnání dle typu PZS v podsložce Analýzy ADP (Souhrnná analýza dat za 1. pilotní sběr ADP). Výsledky individuálních analýz byly poskytnuty oprávněným osobám smluvně zapojených ADP. 

Tým SHNU

Poděkování - Celostátní setkání 7. 12. 2017

8. 12. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

touto cestou bychom Vám rádi ještě jednou poděkovali za Vaši účast na Celostátním setkání k SHNU v Jihlavě. Prezentaci, analýzy a zápis ze setkání i z jednání pracovní skupiny zveřejníme v příštím týdnu na webovém portále SHNU, o čemž Vás opět budeme informovat i v aktualitách. 

S přáním pohodových adventních dní 

Tým SHNU

Sympozium Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

22. 11. 2017

Dne 11. 11. 2017 proběhl II. ročník sympozia Dekubity s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ a 5. Kulatý stůl k problematice prevence, monitorování a léčby dekubitů v ČR (Brno, hotel Myslivna). Akce se zúčastnilo celkem 137 pasivních účastníků, dále 11 přednášejících včetně významných zahraničních hostů, 18 zástupců společností (distributorů a výrobců zdravotnických prostředků), 9 členů organizačního týmu a 3 zástupci médií. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny.

Tisková zpráva - 5. Kulatý stůl k problematice dekubitů 11. 11. 2017

21. 11. 2017

Vážené kolegyně/vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zprostředkovat tiskovou zprávu z 5. Kulatého stolu MZ ČR, který se konal 11. listopadu 2017  k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Mgr. Alice Strnadové. Odborné setkání se jako doposud každoročně konalo u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je pravidelně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu za účelem zviditelnění významnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví, ale i sociální péče.

Tým SHNU

Anketa - evaluace SHNU

10. 11. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s evaluací Systému hlášení nežádoucích událostí a požádat Vás o poskytnutí zpětné vazby vyplněním krátké ankety, která se týká metodických dokumentů k SHNU, analýz dat o nahlášených NU, celostátních setkáních a možnostech zlepšení.
Anketa je zcela anonymní a žádáme o její vyplnění pouze od jednoho zástupce za vaše ZZ.
Anketu, prosím, vyplňte ZDE.

Předem děkujeme za Vaše upřímné odpovědi, Váš čas a spolupráci.
S úctou tým SHNU 

Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 2. pololetí 2016

3. 11. 2017

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 2. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v jednotlivých záložkách.

 

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb

30. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás, jménem ředitele ÚZIS doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., vedoucí oddělení hodnocení kvality doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D., srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí (podrobně viz pozvánka v příloze), které se bude konat v Jihlavě, dne 7. 12. 2017 od 11.00 do 14.00 hod., od 9.00 hod. setkání pro zástupce ADP zapojené v pilotním projektu. S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit na odkazu níže vyplněním registračního formuláře a to nejpozději do 30. 11. 2017. Účast je pro registrované zdarma.

Zahájení sběru dat za 1. pololetí 2017

30. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. 

Veškeré podklady pro vyplnění výkazu naleznete v Obecné metodice na webovém portálu SHNU.  Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete v Pokynech pro předávání dat a postup při vyplňování výkazu v CUV naleznete pod odkazem Sběr dat výkazů v CUV.
Odevzdávání výkazů je možné po dobu 30 dní, tj. do 30. 11. 2017, poté se přístup do CUV a k výkazu uzamkne a nebude možné jej po termínu vyplnit. Vykazovací povinnost vyplývá ze Smlouvy uzavřené mezi statutárním zástupcem Vašeho PZS a ÚZIS ČR.

V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na Ing. Štrombachovou (veronika.strombachova@uzis.cz), která Vám bude nápomocna při vyplňování výkazu.

Děkujeme za spolupráci.

S úctou tým SHNU.

Taxonomický slovník po revizi

24. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na Národním webovém portálu SHNU jsme v sekci Obecná metodika zveřejnili aktualizovaný Taxonomický – definiční slovník (verze 1/2017). Veškeré aktualizace Taxonomického slovníku se pro lepší pochopení obsahu týkají doplnění příkladů z klinické praxe k jednotlivým NU. Nedošlo k žádným změnám v kategorizaci NU ani ke změnám v konkrétních kategorizacích dle os 1 a 2.

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali panu Ing. Patrikovi Kapiasovi za podílení se na revizi taxonomického slovníku, jeho konstruktivní připomínky a aktivní přístup k SHNU. 

Na další spolupráci s Vámi se těší tým SHNU

Agentury domácí zdravotní péče - rozšíření informací na webu

16. 10. 2017

Vážené kolegyně/kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že byla vytvořena sekce speciálně určená pro Agentury domácí zdravotní péče (dále jen jako ADP). Pod odkazem Metodické materiály naleznete ve vertikální nabídce sekci ADP s názvem Domácí zdravotní péče, která obsahuje informace o zapojení ADP do SHNU a veškeré doposud připravené metodické materiály určené pro ADP (Metodika sledování NU, Pokyny pro předávání dat a Výkaz).

Dále je na webu SHNU v horizontálním menu pod odkazem "Srovnání dle typu NU" a "Srovnání dle PZS" vytvořena také sekce pro ADP, která bude po ukončení pilotního sběru o počtu hlášení NU za období červenec – září naplněna souhrnnými anonymními analýzami, vytvořenými na základě zaslaných agregovaných dat o počtu hlášení NU z ADP zapojených v pilotním sběru dat.

Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 7. 12. 2017 - PZS akutní lůžková péče

10. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace ze sedmého Celostátního setkání zástupců PZS akutní lůžkové péče zapojených v SHNU, shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání a dohodnutým úkolům souvisejícím s dalšími plánovanými kroky. Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde a podrobné analýzy NU jsou k dispozici na webu SHNU pod záložkou Srovnání dle typu NU a Srovnání dle typu PZS (Souhrnná analýza dat za 2. pololetí 2016). Výsledky individuálních analýz byly poskytnuty oprávněným osobám smluvně zapojených PZS.

Tým SHNU

Informace o sběru dat za 1. pololetí 2017

2. 10. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že 1. 11. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 1. pol. 2017 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Odevzdávání výkazů bude možné po dobu 30 dní (do 30. 11. 2017). Výkaz L (MZ) 3-02 bude vyplňován v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci.

S úctou Tým SHNU

Konference - Prevence a časná léčba dekubitů u pacientů s poškozením míchy - 4. 9. 2017 PRAHA

11. 8. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě prosby ze Spinální jednotky při Klinice RHB a TVL 2. LF UK a FN v Motole, si vás dovolujeme pozvat na konferenci s mezinárodní účastí „PREVENCE A ČASNÁ LÉČBA DEKUBITŮ u pacientů s poškozením míchy“, která se koná 4. 9. 2017 v Orea Hotelu Pyramida Praha. Konference je zaměřena na problematiku dekubitů u spinálních pacientů a je určena pro praktické lékaře, chirurgy, všeobecné sestry, fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří jsou s těmito pacienty v kontaktu. Bližší informace viz pozvánka.

S přáním hezkých letních dnů tým SHNU

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

11. 7. 2017

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Aktualizace metodických materiálů dle typu NU

21. 6. 2017

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Na portálu SHNU byly vloženy aktualizované metodické materiály dle jednotlivých typů nežádoucích událostí.

Dokumenty jsou označeny novou verzí dokumentu.

S úctou,

Tým SHNU

Upřesnění metodiky zařazování nežádoucích událostí

20. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat a zároveň upozornit, že v souvislosti s vyplňováním výkazu L (MZ) 3-02 "Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení", neustále dochází k nesprávnému zařazování NU do kategorií – zejména v případě NU Jiné. V dané kategorii se nejčastěji uvádějí:
- krádeže, svévolné odchody pacientů a napadení ať již personálu pacientem, nebo pacienta pacientem. U všech uvedených NU je však NUTNO JE PRO CENTRÁLNÍ HLÁŠENÍ ZAŘADIT SPRÁVNĚ do kategorie NU Chování osob. 
Další často nesprávně zařazené NU:
- Nelze odebrat krevní vzorek – správná kategorie NU Klinický výkon. 
- Situace, kdy jeden přístroj je potřeba na dvou místech zároveň – správná kategorie NU Medicínské přístroje/vybavení. 
Prosíme, abyste při zařazování NU do kategorie Jiné, věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda nelze danou NU zařadit pod jinou specifickou kategorii – vše si lze nejlépe ověřit v taxonomickém slovníku, který je přístupný na webovém portále SHNU - http://shnu.uzis.cz/res/file/metodiky/Defin_slov_verze_2_3.pdf.
Samozřejmě, pokud nenaleznete odpověď na své požadavky v taxonomickém slovníku, kontaktujte
Ing. Štrombachovou (Veronika.Strombachov@uzis.cz, 224 972 312). 
Děkujeme za pochopení, dosavadní spolupráci a zároveň se těšíme na další spolupráci v budoucnu.
Tým SHNU

Zahájení sběru dat za 2. pol. 2017

29. 5. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že 1. 6. 2017 bude oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za 2. pol. 2016 do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Výkaz L (MZ) 3-02 vyplňujte, prosím, v elektronické podobě prostřednictvím Centrálního úložiště výkazů (CUV) v prostředí eREG. (pokračování)
 
 
 

Prezentace z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 18. 5. 2017

24. 5. 2017

Dne 18. 5. 2016 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Ing. V. Štrombachová; Mgr. D. Dolanová, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; M. Henych).

Zveřejnění detailní analýzy NU pád a dekubitus za 1. pololetí roku 2016

6. 4. 2017

Zveřejnění detailní anonymizované analýzy hlášení NU  dekubitus a pád: v analyzovaných výsledcích za období 1. pololetí 2016 je k dispozici detailní analýza hlášení NU dekubitus se zohledněním místa vzniku dekubitu a počtu pacientů v riziku vzniku dekubitu a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na lůžko a počet pacientů na NLZP). Zveřejněná je také detailní analýza hlášení NU pád se zohledněním rizika pádu u pacientů a dalších denominátorů (počet NLZP na lůžko, počet pacientů na NLZP). Konkrétní výsledky a pozice jednotlivých PZS v dané analýze jsou k dispozici oprávněným osobám zapojeného PZS.

Anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů, či již vzniklým dekubitem

3. 4. 2017

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem. Otázky slouží pro zjištění míry sledování výživy a hydratace u pacientů s dekubity a odráží zájem poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb o rozšíření informací zaměřených na nutriční potřeby u pacientů v riziku vzniku dekubitů a s dekubity již vzniklými. Dotazník je určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům.

Chcete-li přispět svými zkušenostmi také Vy, klikněte na odkaz: http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/ankety

Za spolupráci předem děkujeme.

Zveřejnění souhrnné analýzy dat za 1. pololetí 2016

8. 3. 2017

Souhrnná analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 1. pol. 2016 dle jednotlivých typů NU a dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna na webovém portálu SHNU v záložce "Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb".

Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU

1. 3. 2017

Vážené kolegyně, kolegové,

tým SHNU si Vás dovoluje pozvat na celostátní setkání zástupců PZS zapojených v SHNU, které se bude konat v Praze 18. 5. 2017 od 11.00 do 14.00 hod.

Na setkání se lze přihlásit na odkazu níže vyplněním registračního formuláře.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KUafAl6LR0Tn6tfd58yYuSMDOPATclPlULrMIjOVVjdN7w/viewform

Více informací viz pozvánka.

Sběr dat za 2. pol. roku 2016

23. 2. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujemme si Vás informovat, že sběr dat o počtu hlášení NU, nebude realizován v plánovaném termínu (únor 2017), s ohledem na proces schvalování dalšího fungování SHNU vedením MZ ČR. O vyhlášení termínu sběru dat budete včas informováni. Předpokládaný termín nebude dříve, než proběhne další plánované celostátní setkání, o němž Vás budeme také informovat.

Tým SHNU.

Aktualizace metodických materiálů

20. 2. 2017


Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.
 
V obecných metodických materiálech byla vložena aktualizovaná verze dokumentu "Sběr dat výkazů v CUV" - CUV_20170216.
 
V dokumentu nedošlo k žádným obsahovým změnám, které by měnily postup při předávání dat v CUV.

S úctou,

Tým SHNU

Aktualizace metodických materiálů

3. 1. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s plánovanou revizí a aktualizací metodických dokumentů jednotlivých NU používaných v SHNU. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci na revizi metodických dokumentů. V minulém roce se někteří z Vás jako členové Pracovní skupiny podíleli na recenzi, případně utváření metodických dokumentů k jednotlivým NU a nyní je období, kdy je nutné dané dokumenty aktualizovat. Nabízíme možnost podílet se na aktualizaci metodických dokumentů všem spolupracujícím zástupcům PZS (tedy nejen zástupcům z Pracovní skupiny).

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni s podtitulem Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

21. 11. 2016

Dne 12. listopadu 2016, doslova pár dnů před světovým dnem „STOP dekubitů“ se v Brně na půdě Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečnilo mezinárodní sympózium zaměřené na prevenci, léčbu a klinické doporučené postupy. Akci přijelo podpořit celkem 123 účastníků, včetně významných zahraničních přednášejících ze Spojených států amerických (prof. Joyce Black, Ph.D.), ze Švédska (doc. Rut Öien, Ph.D.), z Belgie (prof. Dimitri Beeckman, Ph.D.) a zástupců lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení z celé České republiky. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Česká asociace sester (ČAS). Další podporující a zaštiťující organizace byly Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), Masarykova univerzita (MU) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Odborné sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Odborný program byl zahájen hlavní organizátorkou doc. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D., která pozdravila přítomné jménem ČSLR, EWMA a ÚZIS ČR a předala slovo zástupcům dalších organizací. Za Ministerstvo zdravotnictví vystoupila Mgr. Alice Strnadová, MBA, Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity reprezentovala prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., jménem EPUAP pozdravil přítomné prof. Dimitri Beeckman, Ph.D., za NCO NZO vystoupila jeho ředitelka Mgr. Jana Mikulková, MBA a za Českou asociaci sester popřála získání mnoha odborných znalostí Mgr. Nina Müllerová.

Zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí za 1. pololetí roku 2016

3. 11. 2016

Oznamujeme Vám, že dnem 7. 11. 2016 bude zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí. Data odevzdejte formou vyplněného výkazu, který se nachází v Centrálním úložišti výkazů (CUV) v prostředí eREG. Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete na stránce /cs/metodicke-materialy/obecna-metodika/ pod názvem „Pokyny pro sběr dat“.

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

1. 11. 2016

Registrace byla ukončena s ohledem na vyčerpání kapacity.
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

Zveřejnění všech zpracovaných analýz za 2. pol. 2015

18. 10. 2016

Analýza a srovnání dat v systému SHNU zpracovaných za 2. pol. 2015 dle jednotlivých typů NU a individuálně dle jednotlivých typů PZS je zveřejněna v jednotlivých záložkách na webovém portálu SHNU.
Součástí analýzy u PZS akutní péče je vždy také prezentace analýzy nemocnic následné a dlouhodobé péče.

Prezentace z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 14. 9. 2016

13. 9. 2016

Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; PhDr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.).

Pozvánka na zajímavou odbornou akci

8. 8. 2016

Konference na téma: KVALITA A BEZPEČÍ V PRAXI II.
Multioborová konference pro zdravotnické pracovníky

Datum: 13. října 2016
Místo: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Kongresové centrum (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6)

Pořádá ÚVN ve spolupráci s Českou asociací sester pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče.

Vydán nový Věstník MZ ČR - metodika sledování nežádoucích událostí

20. 7. 2016

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že byl aktuálně vydán a zveřejněn Věstník MZ ČR, v němž je uvedena Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Změna sběru agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí za 1. pololetí 2016

11. 7. 2016

Dovolujeme si Vás informovat o posunu termínu pro sběr dat o hlášení nežádoucích událostí formou výkazu L (MZ) 3-02 za 1. pololetí roku 2016.

Pozvánka na zajímavou odbornou akci

11. 7. 2016

II. Společná konference lékařů a nelékařských pracovníků s mezinárodní účastí "Bezpečná aplikace do cévního řečiště"

13. 9. 2016 Clarion Congress Hotel Olomouc

Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU

18. 6. 2016

ÚZIS ČR si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na setkání, která se bude konat 14. 9. 2016 v Jihlavě.

Na setkání se lze přihlásit elektronickou poštou (veronika.strombachova@uzis.cz).

 

Zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí

10. 5. 2016

Oznamujeme Vám, že dnešním dnem, tj. 10. 5. 2016, byl zahájen sběr agregovaných dat o hlášení nežádoucích událostí do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí. Data odevzdejte formou vyplněného výkazu, který se nachází v Centrálním úložišti výkazů (CUV) v prostředí eREG. Metodické pokyny pro vyplňování výkazu naleznete na stránce /cs/metodicke-materialy/obecna-metodika/ pod názvem „Pokyny pro sběr dat“.

Zpráva z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 22. 4. 2016

25. 4. 2016

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na půdě Emauzského opatství v Praze, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Mgr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; J. Tráva). Dále se setkání zúčastnil významný host Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR.

Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU

8. 3. 2016

ÚZIS ČR si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na setkání, které se koná 22. 4. 2016 v Praze.

Zpráva z celostátního setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 15. 12. 2015

16. 12. 2015

Dne 15. 12. 2015 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; Mgr. P. Krejčiříková, BBA).

Zpráva z odborného setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 30. 4. 2015

4. 5. 2015

Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.