Úvod

POVINNÉ SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ za rok 2018
(bližší informace v sekci Aktuality a novinky)

Vítejte na stránkách Národního portálu pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Jedním z hlavních cílů portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro spolupracující poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

Portál SHNU je určený:

Centrální systém hlášení nežádoucích událostí NU v ČR má ambici postupné motivace všech PZS k zapojení se do systému. Předpokladem je evidence NU na základě jednotné metodiky, identifikaci rizik, vypořádání NU a jejich systematické prevence s využitím potenciálu zástupců jednotlivých PZS a lokálního know-how. Prostřednictvím přípravy jednotných dokumentů, ve snaze o racionální nakládání s lidskými a materiálními zdroji.

Ke snadnější orientaci na portálu lze použít vyhledávání podle klíčových slov či podle zadaného textu.

Vybrané části portálu jsou přístupné pouze přihlášeným (autorizovaným) uživatelům. Heslo lze pro oprávněnou osobu získat od pracovníka ÚZIS, viz kontakty.  

 

Poslední aktualizace: 30. 5. 2016