ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb

V této části portálu jsou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle typů poskytovatelů zdravotních služeb.

Pilotní sběr dat

Sledování NU od roku 2018 je povinné pro všechny lůžkové poskytovatele zdravotních služeb. Za rok 2018 je prezentována základní celková analýza hlašených NU. Deanonymizované údaje pro konkrétního poskytovatele včetně srovnání s referenčními hodnotami (benchmarking) jsou k dispozici oprávněným osobám po autorizovaném přihlášení v sekci „Analýzy pro PZS“.

 

Poslední aktualizace: 18. 2. 2021