Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb

V této části portálu jsou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle typů poskytovatelů zdravotních služeb.

Analýzy zpracované individuálně dle jednotlivých typů PZS jsou zveřejněny v jednotlivých záložkách. Součástí analýzy u PZS akutní péče je vždy také prezentace analýzy nemocnic následné a dlouhodobé péče.

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018