Srovnání dle poskytovatele zdravotních služeb

V této části portálu jsou prezentovány výsledky srovnání hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni dle typů poskytovatelů zdravotních služeb.

Sledování NU za rok 2018 je povinné pro všechny lůžkové poskytovatele zdravotních služeb. Prezentována je základní celková analýza hlášených NU. Deanonymizované údaje pro konkrétního poskytovatele včetně srovnání s referenčními hodnotami (benchmarking) jsou k dispozici oprávněným osobám po autorizovaném přihlášení v sekci „Analýzy pro PZS“.

 

Poslední aktualizace: 17. 10. 2019