ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Analýzy pro veřejnost

Úvodní informace

Obecný úvod k veřejně dostupným datům Systému hlášení nežádoucích událostí

Výsledky předkládané analýzy dat prezentují hlášené (vykázané) počty nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jako PZS) lůžkové péče v České republice. Data jsou hlášena prostřednictvím výkazu L (MZ) 3-01 – o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Prezentovaná data slouží primárně pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS). Jedná se o anonymizovaná data o počtu hlášení nežádoucích událostí (dále jako NU). Ke konkrétním přehledům dat a datům za jednotlivé poskytovatele (PZS) mají přístup pouze oprávněné osoby jednotlivých zdravotnických zařízení (dále jako ZZ).

Pro laické uživatele je nezbytné zdůraznit, že hlášené (vykázané) počty NU jsou závislé na kvalitě vykazování (reportování) NU. Prezentovaná data neslouží ke srovnávání, či dokonce tvorbě „žebříčků“ kvality péče a rizik na národní úrovni, ale zejména ke kultivaci procesů k podpoře kvality péče na lokální úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a schopnosti sledovat rizika péče.

Legislativní rámec hlášení počtu NU v ČR

Povinnost sledování nežádoucích událostí vyplývá z vyhlášky o Programu statických zjišťování na příslušný rok (aktuálně vyhláška č. 293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020). Nežádoucí události Pád a Dekubitus, jsou u všech PZS lůžkové péče povinně sledované hodnoty, ostatní nežádoucí události jsou sledovány na základě rozhodnutí vedení jednotlivých PZS.

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých kategoriích za rok 2020

Počty poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) se v jednotlivých letech mohou lišit (jsou aktualizovány) v návaznosti na strukturu poskytované péče a zdravotnických zařízení.

Kategorie:

  • A – Fakultní a velké nemocnice = 18 PZS
  • B – Ostatní nemocnice akutní péče = 125 PZS
  • S – Specializované nemocnice / centra = 14 PZS
  • P – Psychiatrické nemocnice = 25 PZS
  • N – Nemocnice následné péče a LDN = 108 PZS
  • L – Lázně, léčebny = 119* PZS
  • K – Kojenecké ústavy = 26 PZS

* Z důvodu vládních nařízení pandemických opatření proti šíření COVID-19 bylo 9 PZS z kategorie L zcela uzavřeno nebo poskytovalo lázeňskou péči velmi omezenou dobu.

Jednotlivé analýzy

Přehled NU všech kategorií PZS/ZZ – tabulka

Analýza zobrazuje přehled všech zaznamenaných a nahlášených (vykázaných) nežádoucích událostí a počty poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče ze všech kategorií PZS/ZZ, které v konkrétních sledovaných obdobích danou nežádoucí událost sledovali. Počty poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) se v jednotlivých letech mohou lišit (jsou aktualizovány) v návaznosti na strukturu poskytované péče a zdravotnických zařízení.

Trendy NU v čase – graf

Analýza poskytuje grafický pohled na vývoj hodnot (trend) zvolené nežádoucí události (NU) v čase, a to jak v absolutním počtu NU, tak i v přepočtu NU na 1000 pacientů ve všech kategoriích PZS.

Pozice PZS podle počtu/četnosti NU – graf

Analýza zobrazuje grafický pohled na kumulované hodnoty vybrané nežádoucí události (NU) za všechny kategorie ZZ/PZS.

Srovnání

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace