POVINNÉ SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ za rok 2023
(bližší informace v sekci Aktuality a novinky)

Vítejte na stránkách Národního portálu pro Systém hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Jedním z hlavních cílů portálu je zajištění komunikační odborně orientované platformy pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS) v identifikaci rizik spojených s poskytováním zdravotních služeb, prevenci nežádoucích událostí, jejich rozpoznání a klasifikaci a jednotném posouzení na lokální úrovni, které umožní sledování a hlášení na centrální úrovni.

SHNU je od roku 2018 zařazeno do programu statistického zjišťování ČR. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá všem PZS lůžkové péče vyhláška č. 373/2017 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Portál SHNU je určený:

Centrální systém hlášení nežádoucích událostí (NU) je prvním systémem, který sleduje hlášení nežádoucích událostí u všech PZS  lůžkové zdravotní péče v ČR. Předpokladem je evidence NU na základě jednotné metodiky, identifikaci rizik, vypořádání NU a jejich systematické prevence s využitím potenciálu zástupců jednotlivých PZS a lokálního know-how, prostřednictvím přípravy jednotných dokumentů, ve snaze o racionální nakládání s lidskými a materiálními zdroji.

Ke snadnější orientaci na portálu lze použít vyhledávání podle klíčových slov či podle zadaného textu.

Vybrané části portálu jsou přístupné pouze přihlášeným (autorizovaným) uživatelům. Heslo lze pro oprávněnou osobu získat od pracovníka ÚZIS, viz kontakty.

 

Poslední aktualizace: 20. 7. 2023