ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Odborné setkání manažerů kvality SHNU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem vedoucí Oddělení hodnocení kvality ÚZIS ČR prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, si Vám dovolujeme připomenout blížící se termín konání odborného setkání manažerů kvality zaměřeného na problematiku sledování a hodnocení nežádoucích událostí, které se bude konat dne 16. 10. 2023, od 9.00 do 12.00 hod. v prostorách hotelu DON GIOVANNI, v Praze (Vinohradská 157a, 130 20 Praha). Registrace byla prodloužena do 10. 10. 2023 a je možná ZDE.

K odbornému setkání manažerů kvality SHNU jsou zváni zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří koordinují a zajišťují systém sledování, evidence a hodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních i ti, kteří se v rámci povinného sběru dat na tyto aktivity připravují.

S ohledem na význam problematiky nežádoucích událostí, snahu o udržení kontinuity jejich evidence a hodnocení i plánované změny, věříme v hojnou účast zástupců poskytovatelů zdravotní péče na akci, která byla v minulosti pořádána jako Celostátní setkání SHNU. 

Předkonferenční setkání manažerů kvality se uskuteční v rámci konference NIKEZ 2023 konané ve dnech 16. – 17. 10. 2023 (viz program), na které bude představen Národní institut pro kvalitu a excelenci zdravotnictví - NIKEZ a jeho agendy.

Konference NIKEZ se bude zabývat systémovými řešeními pro zvyšování kvality českého zdravotnictvíJe vhodná pro všechny zainteresované strany v oblasti tvarování zdravotnického systému, pro ty, kteří v oblasti zdravotnického systému pracují (zdravotníky i nezdravotníky), i pro laickou veřejnost.

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním Registrace na Konferenci NIKEZ 2023 a to nejpozději do 10. 10. 2023.

Účast je pro registrované zdarma.

Věříme, že bude možné, abyste se účastnili jak předkonferenčního setkání manažerů kvality SHNU, tak celé konference.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU


4. 10. 2023