ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

PF 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na přelomu roku Vám děkujeme za dosavadní velmi dobrou spolupráci
a přejeme, abyste do nového roku načerpali dostatek sil, které Vám pomohou uskutečnit všechna Vaše přání.

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024 přeje

Tým SHNU


19. 12. 2023