ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Zahájení sběru dat SHNU za rok 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že dnem 1. 3. 2024 bude oficiálně zahájen povinný sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2023 do Centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)*. 
Ukončení sběru dat je stanoveno na 2. 5. 2024 (včetně).

UPOZORNĚNÍ:
Rádi bychom Vás upozornili na následující funkcionality ve výkazu L (MZ) 3-01 a nejčastější chyby při vyplňování:

Také bychom Vás rádi upozornili, že veškeré finální změny ve výkaze L (MZ) 3-01 po předání dat budou komunikovány výhradně písemnou formou (e-mail) a následné úpravy budou provedeny na základě písemného požadavku oprávněné osoby daného PZS. Personální kapacity PZS budou validovány na základě údajů uvedených v ekonomických výkazech E 201 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb nebo E 301 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

V případě jakýchkoli nejasností se, prosím, obracejte na metodiky SHNU:
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.: Dana.Dolanova@uzis.cz, +420 775 439 158
Ing. Veronika Štrombachová: Veronika.Strombachova@uzis.cz, +420 774 064 171
Mgr. Denisa Macková, Ph.D.: Denisa.Mackova@uzis.cz, +420 775 985 728
 
Děkujeme za spolupráci.
Tým SHNU

*Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU má každý PZS lůžkové péče v ČR a je dána Vyhláškou č. 324/2022 Sb. ze dne 21. října 2022, o Programu statistických zjišťování na rok 2023. Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součástí Programu statistických zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Data budou jako každoročně předávána formou výkazu L (MZ) 3-01 – Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Vyplnění údajů agregovanými daty o počtu hlášení NU v Centrálním úložišti výkazů (CUV) je realizováno v prostředí elektronických registrů ÚZIS (eREG).


29. 2. 2024