ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Upozornění na blížící se konec sběru dat do SHNU za rok 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2023, který je stanoven na 2. 5. 2024.
Po 2. květnu 2024 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz)
Mgr. Denisu Mackovou, Ph.D. (775 985 728, Denisa.Mackova@uzis.cz) 

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU


26. 4. 2024