ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Upřesnění metodiky zařazování nežádoucích událostí

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat a zároveň upozornit, že v souvislosti s vyplňováním výkazu L (MZ) 3-02 "Pololetní hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení", neustále dochází k nesprávnému zařazování NU do kategorií – zejména v případě NU Jiné. V dané kategorii se nejčastěji uvádějí:
- krádeže, svévolné odchody pacientů a napadení ať již personálu pacientem, nebo pacienta pacientem. U všech uvedených NU je však NUTNO JE PRO CENTRÁLNÍ HLÁŠENÍ ZAŘADIT SPRÁVNĚ do kategorie NU Chování osob. 
Další často nesprávně zařazené NU:
- Nelze odebrat krevní vzorek – správná kategorie NU Klinický výkon. 
- Situace, kdy jeden přístroj je potřeba na dvou místech zároveň – správná kategorie NU Medicínské přístroje/vybavení. 
Prosíme, abyste při zařazování NU do kategorie Jiné, věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda nelze danou NU zařadit pod jinou specifickou kategorii – vše si lze nejlépe ověřit v taxonomickém slovníku, který je přístupný na webovém portále SHNU - http://shnu.uzis.cz/res/file/metodiky/Defin_slov_verze_2_3.pdf.
Samozřejmě, pokud nenaleznete odpověď na své požadavky v taxonomickém slovníku, kontaktujte
Ing. Štrombachovou (Veronika.Strombachov@uzis.cz, 224 972 312). 
Děkujeme za pochopení, dosavadní spolupráci a zároveň se těšíme na další spolupráci v budoucnu.
Tým SHNU


20. 6. 2017

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace