ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Registrace byla ukončena s ohledem na vyčerpání kapacity.
Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty


Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester
Spolupořadatelé a odborné zajištení: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)

Registrace byla ukončena s ohledem na vyčerpání kapacity.
V případě problémů s platbou již registrovaného účastníka, prosím, kontaktujte Mgr. Petru Búřilovou elektronickou poštou: petra.burilova@uzis.cz

Těšíme se na viděnou v Brně

1. 11. 2016