ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty.

Odborný garant akce: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Kapacita IV. Sympozia dekubitů byla naplněna, v případě zájmu, prosím kontaktujte Dr. Búřilovou na e-mailu – Petra.Burilova@uzis.cz


Druhé oznámení (PDF soubor)Second announcement (PDF soubor)Program / Programme (PDF soubor)

Hlavní organizátor:

  • Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR)
  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU)

Spolupořadatelé a odborné zajištění:

  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
  • Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
  • Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Datum konání: 8. 11. 2019
Čas konání: 9.00–17.00
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno​

Vědecký a organizační výbor:
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
Mgr. Michal Pospíšil
PhDr. Simona Saibertová

Zvaní zahraniční řečníci:
Maarit Ahtiala, RN (Turku University Hospital, Finland)
Irena Pukiová (Oxford University, United Kingdom)

Prezentace zahraničních účastníků budou konsekutivně tlumočeny.

Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.

Konferenční poplatek: 600 Kč

IV. Sympozium dekubity je podpořeno vzdělávacími granty partnerů. Je v souladu s Kodexem etické obchodní praxe MedTech Europe a Kodexem obchodní praxe Mecomed a bylo řádně registrováno a schváleno v systému Ethical Medtech Conference Vetting System.

1. 6. 2019