ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

III. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty


První oznámení (PDF soubor, 700 kB) First announcement (PDF file, 700 kB) Program "Sympozium dekubitů"Den STOP dekubitům

Hlavní organizátor:

  • Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR)
  • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno (LF MU)

Spolupořadatelé a odborné zajištění:

  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
  • Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP)
  • Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Datum konání: 10. 11. 2018
Čas konání: 9.00–17.00
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Vědecký a organizační výbor:
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA
PhDr. Simona Saibertová
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D.
Mgr. Michal Pospíšil
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.
PhDr. Jana Nemcová, Ph.D. (Slovensko)
Mgr. Edita Hlinková, Ph.D. (Slovensko)

Zvaní zahraniční řečníci:
Prof. Nick Santamaria (Austrálie)
Irena Pukiová (Velká Británie)
PhDr. Jana Nemcová, Ph.D. (Slovensko)
Mgr. Edita Hlinková, Ph.D. (Slovensko)

Prezentace zahraničních účastníků budou simultánně tlumočeny. Konferenční sborník bude publikován v odborném periodiku indexovaném v databázi WoS a SCOPUS.

Konferenční poplatek: 600 Kč

18. 9. 2018

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace