ESF Operační program pro zaměstnanost
Národní portál
Systém hlášení nežádoucích událostí

Obecný úvod k veřejně dostupným datům Systému hlášení nežádoucích událostí

Výsledky předkládané analýzy dat prezentují hlášené (vykázané) počty nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb (dále jako PZS) lůžkové péče v České republice. Data jsou hlášena prostřednictvím výkazu L (MZ) 3-01 – o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení. Prezentovaná data slouží primárně pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS). Jedná se o anonymizovaná data o počtu hlášení nežádoucích událostí (dále jako NU). Ke konkrétním přehledům dat a datům za jednotlivé poskytovatele (PZS) mají přístup pouze oprávněné osoby jednotlivých zdravotnických zařízení (dále jako ZZ).

Pro laické uživatele je nezbytné zdůraznit, že hlášené (vykázané) počty NU jsou závislé na kvalitě vykazování (reportování) NU. Prezentovaná data neslouží ke srovnávání, či dokonce tvorbě „žebříčků“ kvality péče a rizik na národní úrovni, ale zejména ke kultivaci procesů k podpoře kvality péče na lokální úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a schopnosti sledovat rizika péče.

Legislativní rámec hlášení počtu NU v ČR

SHNU je od roku 2018 zařazeno do Programu statistického zjišťování v České republice, který byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajskou povinnost předat data o počtu hlášení nežádoucích událostí do SHNU ukládá všem PZS lůžkové péče vyhláška o Programu statistických zjišťování na daný rok.

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých kategoriích 

Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých kategoriích je za každé období uveden v souhrnné analýze dat za daný rok a v přehledové tabulce.

Jednotlivé analýzy

2022

Přehled NU všech kategorií PZS/ZZ – tabulka

Analýza zobrazuje přehled všech zaznamenaných a nahlášených (vykázaných) nežádoucích událostí a počty poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče ze všech kategorií PZS/ZZ, které v konkrétních sledovaných obdobích danou nežádoucí událost sledovali. Počty poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) se v jednotlivých letech mohou lišit (jsou aktualizovány) v návaznosti na strukturu poskytované péče a zdravotnických zařízení.

Trendy NU v čase – graf

Analýza poskytuje grafický pohled na vývoj hodnot (trend) zvolené nežádoucí události (NU) v čase, a to jak v absolutním počtu NU, tak i v přepočtu NU na 1000 pacientů ve všech kategoriích PZS.

Pozice PZS podle počtu/četnosti NU – graf

Analýza zobrazuje grafický pohled na kumulované hodnoty vybrané nežádoucí události (NU) za všechny kategorie ZZ/PZS.

Srovnání