Jiné nežádoucí události

Jakýkoli incident, který nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií a typů a je nezbytné jej uvést samostatně. Podrobný popis NU je v tomto případě nezbytné uvést ve volném textu.