Informace o SHNU

Popis Systému hlášení nežádoucích událostí

Účelem centrálního systému hlášení nežádoucích událostí je nejen sledování jejich výskytu
v klinické praxi a centrální hlášení, ale zejména snaha o metodickou podporu při jejich hlášení dle jednotné terminologie a uplatňování preventivních opatření – tedy účelných proaktivních ochranných strategií. Sledování nežádoucích událostí (NU) v klinické praxi, jejich incidence a vypořádání vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí ze dne 9. června 2009 (2009/C 151/01).  Sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) – lůžkové péče v ČR je aktuálně zakotveno následovně:

Jednotliví poskytovatelé mají povinnost zavést lokální systém sledování nežádoucích událostí v podobě, která odpovídá potřebám jejich instituce.

Zapojení do centrálního systému hlášení NU odpovídá možnostem PZS akceptovat technické parametry a mezinárodní klasifikaci NU využívanou v rámci centrálního systému (International Classification for Patient Safety). Český překlad a výklad jednotlivých pojmů je dostupný v definičním slovníku – taxonomii (zde na portále součást obecné metodiky).

Základní charakteristika centrálního systému hlášení nežádoucích událostí

Centrální systém je koncipován jako systém hodnocení sloužící primárně:

  1. k umožnění sdíleného učení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb
    v unifikovaném způsobu identifikace rizik, hodnocení a vypořádávání NU;
  2. k vyhodnocování anonymizovaných agregovaných dat o hlášených hlavních typech NU;
  3. k porovnávání zařízení mezi sebou.

Tento systém primárně neslouží k evidenci NU v procesu jejich zpracování na lokální úrovni u PZS. Nejdůležitější funkcí systému podávání zpráv je poskytování výsledků analýzy dat
a jejich zkoumání s cílem napomoci ke zlepšení zdravotní péče přímo a napomoci zdravotnickým profesionálům poskytovat péči bezpečněji na základě účelné výměny zkušeností a expertních znalostí.

Odkaz na aktuální platné legislativní normy https://www.mzcr.cz/category/pravo-a-legislativa/.