Kontaktní osoby

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Koordinátor činností v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí. Zabývá se zejména procesy zkvalitňování ošetřovatelské péče, prevencí rizik, jejich identifikací a řešením situací spojených s potenciálním poškozením pacientů i ostatních osob zainteresovaných v procesu poskytování zdravotních služeb. Dlouholetý pedagog v oblasti ošetřovatelství. Hlavní řešitel několika grantových úkolů a projektů. Rozsáhlá publikační činnost v oblasti podpory kvality péče, péče o nehojící se rány a kvality života pacientů.

Členství v odborných společnostech:
Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) - člen výboru
Česká asociace sester (ČAS) - sekce pedagogická, sekce onkologická, pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče
European Wound Management Association (EWMA) - člen výboru (EWMA Council)
European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) - Evropský poradní panel pro otázky dekubitů - člen výboru (EPUAP Trustee)

Kontakt:
Andrea.Pokorna@uzis.cz
 


Ing. Veronika Štrombachová

Odborný metodik v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí. Po absolvování vysokoškolského vzdělání biomedicínského inženýrství s oborem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví se specializuje zejména na technické, ekonomické a zdravotnické odborné činnosti, koordinační činnost v Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni, řešení aktuálních problémů.

Helpdesk a metodická podpora, koordinace činnosti pracovní skupiny, příprava celostátních setkání.

Kontakt:
Veronika.Strombachova@uzis.cz
+420 774 064 171

 

 


Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Odborný metodik v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí. Zabývá se procesy zkvalitňování ošetřovatelské péče o pacienty, zejména z pohledu evaluace multidisciplinárního týmu. Specializuje se na výzkum v oblasti zlepšování kvality ošetřovatelské péče poskytované v České republice. Pedagogická a publikační činnost v oblasti ošetřovatelství.

Helpdesk a metodická podpora, koordinace činností pracovní skupiny, příprava celostátních setkání.

Kontakt:
Dana.Dolanova@uzis.cz
+420 775 439 158


Mgr. Michal Pospíšil

Odborný metodik v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí. Absolvent magisterského studia na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v oboru Intenzivní péče. Několikaletá zkušenost s ošetřovatelskou praxí v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ve kterém stále působí. V roce 2017 se zúčastnil mise Lékařů bez hranic, kde pracoval jako koordinátor a manažer ošetřovatelské péče. Pedagogická činnost v oboru intenzivní péče. 

Kontakt:
Michal.Pospisil@uzis.cz


PhDr. Petra Búřilová, BBA

Odborný metodik v rámci centrálního Systému hlášení nežádoucích událostí. Zkušenost s koordinací klinických hodnocení v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Cerebrovaskulárním programu. V rámci dosavadní profesní praxe absolutorium několika certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání se zaměřením na kvalitu a management zdravotnických zařízení a projektové řízení. Specializuje se zejména na zkvalitňování péče o pacienty ve zdravotnických zařízeních. Spoluřešitel několika výzkumných projektů. Pedagogická a publikační činnost v oblasti ošetřovatelství.

Kontakt:
Petra.Burilova@uzis.cz
+420 604 573 984


RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Odborný spolupracovník a poradce v oblasti analýzy dat. Dlouholeté zkušenosti s tvorbou databází pro sběr klinických údajů ve zdravotnictví. Spoluřešitel několika grantových úkolů a projektů. Zajišťuje odbornou technickou podporu v SHNU.

Kontakt:
Jan.Muzik@uzis.cz