Aktuality a novinky

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace - Newsletter

4. 11. 2020

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) vydává od jara 2020 vlastní Newsletter, ve kterém informuje především o aktualitách týkajících se klasifikačních systémů ve zdravotnictví (MKN-10, klasifikace pro onkologii, klasifikace funkčního stavu), metodikách kódování a vzdělávacích akcích.

Všechna vydaná čísla Newsletteru naleznete na zde. Pro zařazení mezi odběratele stačí zaslat e-mail na ncmnk-news@uzis.cz.

Zveřejnění analýzy dat SHNU za rok 2019

22. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU v sekci Analýzy pro PZS jsou k dispozici interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2019. Analýzy nabízejí grafický přehled NU za dané období, a to jak v tabulce, tak grafu, pozici konkrétního PZS (viditelné pouze oprávněné osobě) podle počtu/četnosti NU, trendy NU v čase a možnost vygenerování souhrnného reportu dle volitelných parametrů.

Upozorňujeme, že daná sekce je přístupná pouze po přihlášení do interní části webu. V případě, že nemáte přístupové údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky SHNU – Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. (Jana.Kucerova@uzis.cz) nebo Ing. Veronika Štrombachová (Veronika.Strombachova@uzis.cz).

V případě nejasností v interpretaci dat nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci,

Tým SHNU

Zveřejnění souhrnné analýzy dat SHNU za rok 2019

18. 9. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat, že na webovém portále SHNU byla zveřejněna souhrnná analýza dat za rok 2019.

V sekci Srovnání dle PZS naleznete souhrnnou analýzu dat za rok 2019.

Interaktivní vizualizace dat SHNU za rok 2019 budou přístupné v průběhu měsíce října.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a vytíženosti analytického týmu nebylo možné analyzovat data dříve.

Tímto se vám omlouváme za zpoždění a v případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Dotazníkový průzkum zhodnocení využitelnosti interaktivních vizualizací dat SHNU

10. 7. 2020

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolujeme si vám poděkovat za účast v dotazníkovém průzkumu ke zhodnocení využitelnosti interaktivních vizualizací dat Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a poskytnutí tak zpětné vazby ke zkvalitnění funkcí v rámci analýzy dat SHNU pro zdravotnická zařízení (ZZ) / poskytovatele zdravotních služeb (PZS).

Vyhodnocení dotazníkové průzkumu naleznete zde.

Děkujeme všem za spolupráci.

Tým SHNU

Ukončení sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí

2. 6. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že byl ukončen sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) na centrální úrovni za rok 2019. /výkaz L (MZ) 3-01/

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši spolupráci při letošním sběru dat. Nesmírně si jí vážíme především s ohledem na epidemiologickou situaci, která nás v průběhu jejich odevzdávání zastihla. Vážíme si toho, že i prostřednictvím odevzdávání dat do SHNU kontinuálně pracujete na podpoře kvality péče o pacienty.

Po kontrole a následné analýze dat, které nyní probíhají, budou data dostupná v interaktivních vizualizacích SHNU. O jejich dostupnosti Vás budeme informovat elektronickou poštou a prostřednictvím aktualit webového portálu SHNU.

S úctou Tým SHNU