Aktuality a novinky

PROSBA O SPOLUPRÁCI NA VÝZKUMU ZJIŠTUJÍCÍM VÝSKYT BOLESTI ZAD U VŠEOBECNÝCH SESTER

18. 3. 2019
Vážené kolegyně/kolegové,
dovolujeme si Vás požádat  o účast ve výzkumné dotazníkové studii zkoumající mezikulturní rozdíly v incidenci muskuloskeletální bolesti dolní části zad u všeobecných sester v České Republice a Velké Británii. Vaše spolupráce a upřímné odpovědi pomohou zjistit úroveň muskuloskeletálního zdraví u všeobecných sester v České Republice a mohou v budoucnu napomoci ke vzniku strategií prevence bolesti zad u této profese.
Vyplnění online dotazníku vyžaduje časovou dotaci přibližně 10 minut. Pro vstup do online formuláře dotazníku použijte následující odkaz: https://oxford.onlinesurveys.ac.uk/cz
Předem Vám srdečně děkujeme za Váš čas a ochotu pomoci.
Tým SHNU jménem koordinátorky výzkumu Mgr. Andrey Kadlčkové

Možnosti předání dat do SHNU

1. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnešním dnem bylo zahájeno odevzdávání dat v rámci povinného sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí do Centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Aktuálně je možno data za dané sledované období odezvdat dvěma způsoby:
1. Manuální odevzdání dat prostřednictvím šablony výkazu L (MZ) 3-01 v protředí Centrálního úložiště výkazu (vstup do CUV). POZOR heslo není totožné s heslem pro přístup do interní části webu SHNU.
2. Předání  pomocí datové dávky. Dávkové zasílání dat je alternativou manuálního zadávání prostřednictvím šablony (viz výše) a je založeno na předávání dat formou datových XML souborů, generovaných z informačních systémů zdravotnických zařízení a odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Níže naleznete balíček dokumentů, v nichž jsou k dispozici veškeré potřebné informace pro vytvoření a zaslání datového souboru výkazu Hlášení počtu nežádoucích událostí. Definice XML souborů vychází ze standardu DASTA verze 4 a je definována pomocí XML schématu.


V případě nejasností naleznete zde metodiku s podrobnými pokyny pro předávání dat.

Rádi bychom Vám připomněli, že od 1. 3. 2019  je oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za rok 2018 o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2019.

Balíček dokumentů

V případě dotazů neváhejte kontaktovat osobu, která Vás oslovila v souvislosti s předáváním dat o počtu nežádoucích událostí.

Tým SHNU

 

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 3. pilotní sběr ADP

15. 2. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 3. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 3. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Kniha - Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

1. 2. 2019

Dovolujeme si Vám oznámit, že kniha Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví je v prodeji.

III. Sympozium dekubitů

14. 11. 2018

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

Žádost o participaci na průzkumu

31. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku týkající se problematiky preventivních opatření a léčby dekubitálních lézí ve zdravotnickém zařízení za účelem zjištění vědomostí v této problematice tak, aby bylo možno identifikovat oblasti, na něž je třeba se v praxi zaměřit.

Prosíme Vás tímto o jeho vyplnění na odkazu zde, označujte vždy jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

S poděkováním,
Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 18. 10. 2018

23. 10. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a zástupců Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS ) zapojených do Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, ve které věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání.

Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Výsledky analýzy dat u PZS za 2. pol. 2017 jsou v souhrnné podobě dostupné na webu SHNU, individuální výsledky hodnocení konkrétních PZS budou přístupny po zaslání přístupových hesel pro vstup do interní části Národního portálu SHNU.

Velmi děkujeme za dosavadní spolupráci a přízeň.

Tým SHNU

Žádost o participaci na 2. fázi průzkumu

16. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás požádali o účast ve druhé fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu. V této druhé fázi bychom Vás chtěli požádat, abyste kategorizovali 24 fotografií pergamenové kůže ke zhodnocení stupně shody skóre z prvního a druhého posouzení.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění použijte následující odkaz níže:
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/272194/lang-cs

V případě, že jste nebyli zapojeni v první fázi hodnocení, lze ještě do 30. 10. 2018 vyplnit a následně Vám za týden bude zaslána pozvánka pro zapojení ve 2. fázi klinické validace.

Velmi děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU