Aktuality a novinky

Pozvánka na konferenci "EVIDENCE IMPLEMENTATION IN CLINICAL PRACTICE"

1. 6. 2022

Z pověření dr. Klugara a dr. Klugarové, ředitele a zástupkyně ředitele českých Cochrane, JBI a GRADE center Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, si Vás dovolujeme srdečně pozvat na konferenci, která se bude konat 28. a 29. července 2022 na Masarykově univerzitě v Brně.

Prodloužení termínu odevzdávání dat za rok 2021

26. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že  termín sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2021, byl prodloužen do 15. 5. 2022 včetně.

Po 15. květnu 2022 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

"Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“

25. 4. 2022

Ve dnech 24. – 25. 3. 2022 proběhla odborná konference „Nové výzvy v hojení ran“ a V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konaly v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce byla pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR).

Blížící se konec sběru dat SHNU za rok 2021

19. 4. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec termínu sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2021, který je stanoven na 2. 5. 2022.
Po 2. květnu 2022 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. V případě neodevzdání výkazu, by Váš subjekt nesplnil zpravodajskou povinnost stanovenou zpravodajské jednotce zákonem, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Ing. Veroniku Štrombachovou (774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz).

V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

Sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2021

28. 2. 2022

„Nové výzvy v hojení ran“ a V. ročník sympozia „Dekubity“

9. 2. 2022

Vážené dámy a pánové, dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference co nejsrdečněji pozvala k účasti na odborné konferenci „Nové výzvy v hojení ran“ a  V. odborné sympozium „Dekubity“, které se konají v malebném městečku Mikulov v hotelu Galant. Akce je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a České společnosti pro léčbu ran (ČSLR). Odborný program konference je sestaven z vyzvaných sdělení. Cílem konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci v managementu ran a především ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás odborný program zaujme, a že bude možné, abychom se společně na této odborné akci setkali.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi za programový výbor konference prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. předsedkyně programového výboru

Pozvánku na akci naleznete zde.
Registraci můžete provést přímo z odkazu zde: Nové výzvy v hojení ran 2022 (symma.cz) po kliknutí na pole „REGISTRACE”.