Aktuality a novinky

III. Sympozium dekubitů

14. 11. 2018

Dne 10. 11. 2018 proběhl III. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 178 účastníků, z toho 9 přednášejících včetně významných zahraničních hostů. Hlavním organizátorem sympozia byla Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno (LF MUNI). Další podporující a zaštiťující organizace: Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) a Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR). Sympozium bylo realizováno s podporou mezinárodních společností Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) a Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA), na jejichž stránkách byly také informace o sympoziu zveřejněny. Sympozium dekubitů finančně podpořilo 13 společností a distributorů zdravotnických prostředků.

Žádost o participaci na průzkumu

31. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku týkající se problematiky preventivních opatření a léčby dekubitálních lézí ve zdravotnickém zařízení za účelem zjištění vědomostí v této problematice tak, aby bylo možno identifikovat oblasti, na něž je třeba se v praxi zaměřit.

Prosíme Vás tímto o jeho vyplnění na odkazu zde, označujte vždy jednu odpověď, není-li uvedeno jinak.

S poděkováním,
Tým SHNU

Zpráva z Celostátního setkání SHNU 18. 10. 2018

23. 10. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

souhrnné informace z Celostátního setkání zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a zástupců Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS ) zapojených do Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) shrnuje Zpráva z celostátního setkání SHNU, ve které věnujte prosím pozornost zejména závěrům ze setkání.

Prezentaci z Celostátního setkání naleznete zde.

Výsledky analýzy dat u PZS za 2. pol. 2017 jsou v souhrnné podobě dostupné na webu SHNU, individuální výsledky hodnocení konkrétních PZS budou přístupny po zaslání přístupových hesel pro vstup do interní části Národního portálu SHNU.

Velmi děkujeme za dosavadní spolupráci a přízeň.

Tým SHNU

Žádost o participaci na 2. fázi průzkumu

16. 10. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás požádali o účast ve druhé fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu. V této druhé fázi bychom Vás chtěli požádat, abyste kategorizovali 24 fotografií pergamenové kůže ke zhodnocení stupně shody skóre z prvního a druhého posouzení.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění použijte následující odkaz níže:
https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/272194/lang-cs

V případě, že jste nebyli zapojeni v první fázi hodnocení, lze ještě do 30. 10. 2018 vyplnit a následně Vám za týden bude zaslána pozvánka pro zapojení ve 2. fázi klinické validace.

Velmi děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Žádost o participaci na průzkumu

18. 9. 2018

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás požádali o účast v první fázi klinické validace Klasifikačního systému Mezinárodního poradního panelu pro pergamenovou kůži formou účasti v dotazníkovém průzkumu.

Následně budete vyzváni k participaci ve druhé fázi projektu, která začne týden po dokončení tohoto průzkumu.

Průzkum trvá přibližně 10 minut. Pro spuštění první fáze použijte následující odkaz: https://www.survey.ugent.be/lime/index.php/542757/lang-cs

Více informací získáte na adrese Hanne.VanTiggelen@UGent.be nebo na čísle +32 (0) 9 332 83 86.

Moc děkujeme za spolupráci,

Tým SHNU

Odborné setkání se zástupci Agentur domácí zdravotní péče (ADP) a Poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) lůžkové péče k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“

4. 9. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem vedoucí Oddělení hodnocení kvality ÚZIS ČR doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a celého týmu SHNU, srdečně pozvat k odbornému setkání zaměřenému na problematiku evidence a hodnocení nežádoucích událostí, které se bude konat v Praze, dne 18. 10. 2018, od 9.00 do 12.00 hod., v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2). Bližší informace k programu naleznete v POZVÁNCE (ZDE).

S ohledem na celkovou kapacitu místa konání je nezbytné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (ZDE) a to nejpozději do 8. 10. 2018. Účast je pro registrované zdarma.

Na setkání s Vámi se těší Tým SHNU