Aktuality a novinky

IV. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

1. 6. 2019

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty.

Odborný garant akce: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Registrujte se prosím on-line zde

Aktualizace metodických materiálů na webovém portále SHNU

20. 5. 2019

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Na portál SHNU byly vloženy aktualizované metodické materiály dle jednotlivých typů nežádoucích událostí pro PZS a obecné metodické materiály.

Pro lepší orientaci v dokumentech přikládáme přehled revizí v metodických dokumentech, dále jsou dokumenty označeny novou verzí.

S úctou,

Tým SHNU

Ukončení sběru agregovaných dat za rok 2018

15. 5. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes, 15. 5. 2019 bude ukončen sběr agregovaných dat za rok 2018
(
výkaz L (MZ) 3-01) o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni.

Nyní bude probíhat kontrola a zpracování dat. Po vyhodnocení naleznete v interní části webu interaktivní vizualizace s přehledem dat o počtu hlášení NU.

O aktivaci interaktivních vizualizací Vás budeme informovat elektronickou poštou a prostřednictvím webového portálu SHNU.

Děkujeme za pochopení a dosavadní spolupráci.

S úctou Tým SHNU

Možnosti předání dat do SHNU

1. 3. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnešním dnem bylo zahájeno odevzdávání dat v rámci povinného sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí do Centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU).

Aktuálně je možno data za dané sledované období odezvdat dvěma způsoby:
1. Manuální odevzdání dat prostřednictvím šablony výkazu L (MZ) 3-01 v protředí Centrálního úložiště výkazu (vstup do CUV). POZOR heslo není totožné s heslem pro přístup do interní části webu SHNU.
2. Předání  pomocí datové dávky. Dávkové zasílání dat je alternativou manuálního zadávání prostřednictvím šablony (viz výše) a je založeno na předávání dat formou datových XML souborů, generovaných z informačních systémů zdravotnických zařízení a odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Níže naleznete balíček dokumentů, v nichž jsou k dispozici veškeré potřebné informace pro vytvoření a zaslání datového souboru výkazu Hlášení počtu nežádoucích událostí. Definice XML souborů vychází ze standardu DASTA verze 4 a je definována pomocí XML schématu.


V případě nejasností naleznete zde metodiku s podrobnými pokyny pro předávání dat.

Rádi bychom Vám připomněli, že od 1. 3. 2019  je oficiálně spuštěn sběr agregovaných dat za rok 2018 o počtu hlášení nežádoucích událostí do Systému hlášení nežádoucích událostí na centrální úrovni. Sběr dat probíhá do 30. 4. 2019.

Balíček dokumentů

V případě dotazů neváhejte kontaktovat osobu, která Vás oslovila v souvislosti s předáváním dat o počtu nežádoucích událostí.

Tým SHNU

 

Zveřejnění analýzy dat SHNU - 3. pilotní sběr ADP

15. 2. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že na webovém portále SHNU je zveřejněna analýza dat za 3. pilotní sběr ADP. V sekci Srovnání dle typu NU naleznete souhrnnou analýzu dat za 3. pilotní sběr ADP.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za spolupráci, tým SHNU

Kniha - Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví

1. 2. 2019

Dovolujeme si Vám oznámit, že kniha Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví je v prodeji.