Aktuality a novinky

Prodloužení termínu odevzdávání dat za rok 2022

27. 4. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že  termín sběru dat o počtu hlášení nežádoucích událostí pro centrální hodnocení [výkaz L (MZ) 3-01] za rok 2022, byl prodloužen do 15. 5. 2023 včetně.

Po 15. květnu 2023 budou elektronické šablony výkazů uzavřeny. Sběr výkazů probíhá jako v předchozích letech, přímo ve webovém prostředí elektronickcých registrů resortu zdravotnictví. 
Vstup na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

V případě potřeby metodické pomoci neváhejte kontaktovat:
Mgr. Danu Dolanovou, Ph.D. (+420 775 439 158, Dana.Dolanova@uzis.cz)
Ing. Veroniku Štrombachovou (+420 774 064 171, Veronika.Strombachova@uzis.cz)
.
V případě technických potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999. 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI.
Tým SHNU

Aktualizace metodických materiálů

27. 3. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že v rámci Systému hlášení nežádoucích událostí, byly aktualizovány veškeré metodické dokumenty týkající se Obecné metodiky (Taxonomický slovník, Metodika uplatnění kořenové analýzy, Management rizik a Metodika sledování NU) a také metodiky jednotlivých typů NU.

Souhrn veškerých změn v metodických dokumentech naleznete zde: SHNU – Aktualizace metodických materiálů
Metodické dokumenty k jednotlivým typům NU jsou dostupné zde: SHNU - Metodické materiály
Dokumenty Obecné metodiky jsou dostupné zde: SHNU - Obecná metodika

Tímto bychom ještě jednou rádi poděkovali všem členům pracovní skupiny SHNU, kteří se na revizi metodických dokumentů podíleli.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Tým SHNU

Zahájení sběru dat SHNU za rok 2022

28. 2. 2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že dnem 1. 3. 2023 byl zahájen povinný sběr dat o počtu hlášení nežádoucích událostí za rok 2022 do centrálního systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU)*.
Ukončení sběru dat je stanoveno na 2. 5. 2023
(včetně).
UPOZORNĚNÍ: (viz dále)

SHNU - problém v generování reportu odstraněn

3. 1. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v průběhu prosince 2022 jsme zaznamenali problémy s generováním souhrnných reportů analýz dat v interaktivních vizualizacích SHNU.
Chybu jsme identifikovali a následně odstranili. Aktuálně je zobrazování dat, včetně tvorby reportů, plně funkční.
Dovolujeme si Vás požádat o zpětnou vazbu v případě výskytu jakýchkoli problémů s funkcionalitami webu SHNU.
Kontaktovat nás můžete elektronickou poštou na adrese: dana.dolanova@uzis.cz; veronika.strombachova@uzis.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Tým SHNU

PF 2023

20. 12. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vám popřát klidné vánoční svátky.

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce. 

Pevně věříme, že rok nastávající přinese naději v podobě zdraví, pohody, klidu a na ně naváží další osobní i profesní úspěchy.

Tým SHNU