Zajímavé odkazy

Česká asociace sester

Česká společnost pro léčbu rány

Česká konfederace porodních asistentek

Asociace domácí péče ČR

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Dekubity.eu

Národní portál projektu
klinických doporučených postupů