Zajímavé odkazy

Česká asociace sester

Česká společnost pro léčbu rány

Česká konfederace porodních asistentek

Asociace domácí péče ČR

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

Dekubity.eu

Národní portál projektu
klinických doporučených postupů

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Národní zdravotnický informační portál